Ouderenzorg en -begeleiding ⋆ Particuliere Thuiszorg Nederland
Bel ons

Ouderenzorg en -begeleiding

Vanzelfsprekend

Contact opnemen
Sluiten

Direct zorg aanvragen

Vul uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Onze ouderenzorg is een flexibele dienst om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. U bent mobieler, heeft minder zorgen en u hoeft minder een beroep te doen op uw familie, vrienden en buren.

Hierdoor blijven de contacten met uw naasten op een gelijkwaardige niveau. En kunt u blijven genieten van hun aanwezigheid zonder u schuldig te voelen.

Ouderenzorg, ook 24 uur continu mogelijk

Als thuis blijven wonen gewenst, maar niet echt meer goed mogelijk, is. Of als u weinig of geen mantelzorg in de buurt heeft en de aanwezige huishoudelijke hulp vanuit de de Wmo te weinig voor u kan betekenen. Dan kunnen wij u helpen met persoonlijke verzorging, begeleiding en de dagelijkse huishoudelijke taken.

Zodat u kunt blijven leven op de manier zoals u dat gewend bent. U ontvangt en gaat weer op bezoek, gaat samen de boodschappen doen en u heeft tijd voor hobby’s.

Ouderenzorg bij Particuliere Thuiszorg Nederland

Persoonlijke verzorging bij ouderenzorg

Ouderenzorg en ADL

ADL betekent Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Zolang iemand dit zelfstandig kan doen is men zelfredzaam.

Op het moment dat iemand niet meer volledig zelfredzaam is, springt de mantelzorg vaak bij. Familieleden, vrienden, vrijwilligers of buren halen een keer een boodschap, of koken een keer een maaltijd.

Dat is fijn voor een enkele keer. Maar wilt u structurele hulp bij de persoonlijke verzorging (adl), denk dan aan onze 24 uurs ouderenzorg.
Wij helpen bij het opstaan, wassen, kleden en aanreiken van medicijnen.

Begeleidende taken bij ouderenzorg

Begeleiding

Het is niet altijd even prettig om afhankelijk te zijn van uw familie, vrienden of buren. Even naar de huisarts, tandarts of het ziekenhuis voor een afspraak moet maar net passen in hun drukke agenda’s.

Ook bij (dreigende) eenzaamheid kan ouderenzorg een uitkomst zijn. Tot de begeleidende taken hoort buiten bovengenoemde medische afspraken, ook gezelschap in en buitenshuis. Samen boodschappen doen of een wandeling maken. Een spelletje, voorlezen, een uitje naar een andere stad, samen een hapje eten in een restaurant of museumbezoek.

Ook dat kan met behulp van onze 24 uurs ouderenzorg.

Huishoudelijke taken bij ouderenzorg

Huishouden

Huishoudelijke taken die u vroeger bijna zonder nadenken deed, worden een steeds grotere belasting. Denk aan de was of het strijken. Maar ook het stoffen en stofzuigen van uw huis. En wat te denken van het bed verschonen en dagelijks opmaken van het bed? Het vuil aan de straat zetten en het schoonhouden van uw stoepje of portaal.

Kortom al die dagelijkse taken die nu eenmaal bij het wonen thuis horen.

Tarieven

De tarieven van onze 24 uurs ouderenzorg zijn vanaf tarieven. Vanaf €450,- per etmaal. Want het is een beetje afhankelijk wat voor een soort zorg u nodig heeft. Een verpleegkundige per 24 uur heeft andere tarieven dan een helpende of verzorgende.

We kijken samen met u waar uw behoeften liggen en stellen een op maat gemaakte offerte op.

Ouderenzorg en vergoedingen

De gemeente heeft verplichtingen

De gemeente heeft ook een rol bij het langer zelfstandig thuis wonen. Zij moeten advies en informatie geven. Daarnaast kan de gemeente ondersteuning thuis bieden via de Wmo. Dat betekent dat als u niet op eigen kracht zelfredzaam bent, dat de gemeente verantwoordelijk is voor ondersteuning bij o.a.:

  • Begeleiding en dagbesteding
  • Hulp in huis
  • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten

De Wmo kent een eigen bijdrage.

Zorg vanuit de Wmo is een minimale ondersteuning. Heeft u hieraan niet voldoende? Dan is onze 24-uurs ouderenzorg wellicht voor u de oplossing. Dan weet u zeker dat u hulp altijd bij de hand heeft!

Ouderenzorg en pgb

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

Particuliere Thuiszorg Nederland kan u hierbij adviseren.

Ouderenbegeleiding à la carte

Ouderenzorg en ouderenbegeleiding

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Hulp bij het koken, eten of drinken
  • Hulp bij het zich verplaatsen
  • Persoonlijke hulp en toilet maken (toiletbezoek, douchen, haarverzorging, scheren, kleden)
  • Licht huishoudelijk werk
  • Aanreiken van medicijnen en helpen bij het aanleggen van urinaal bij mannen of verwisselen van een katheterzak als u een verblijfskatheter heeft.
  • Maar ook hand- en spandiensten. Zoals bijvullen van printerpapier, vervangen van een batterij, openmaken van een fles wijn e.d.
  • Of ziekenhuisbezoek, winkelen of wandelen.
Meer informatie? Neem contact op!

Wij bieden meer dan ouderenzorg, bekijk ons zorgaanbod

Ons zorgaanbod is maatwerk. U vraagt, wij draaien.

Op onze website treft u de meest gangbare zorg aan. Maar dit is echter een leidraad. Want, zoals gezegd, ons zorgaanbod is maatwerk. In overleg is er erg veel mogelijk.

Particuliere Thuiszorg Nederland biedt zorg vanaf 8 uren aaneengesloten. Cliënten die meerdere korte zorgmomenten nodig hebben en bereid zijn toch de volle 8 uur zorg aaneengesloten te betalen kunnen met de zorgverlener afspraken maken over wat te doen in de tussenliggende tijd.

Neem daarom contact met ons op. We kunnen u vast en zeker verder helpen.

Altijd de juiste zorg

Blokzorg via Particuliere Thuiszorg Nederland
BlokzorgLees meer
Respijtzorg via Particuliere Thuiszorg Nederland
RespijtzorgLees meer
24 uurs thuiszorg en/of verpleging
24 uurszorgLees meer