Links ⋆ Particuliere Thuiszorg Nederland
Bel ons

Links

Contact opnemen
Sluiten

Direct zorg aanvragen

Vul uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Links

Via deze link pagina delen we handige links naar websites waar u veel informatie kunt vinden op het gebied van zorg.

Regelhulp

Regelhulp is een handige website als u op zoek bent naar zorg en ondersteuning.

Nieuws en opinie

www.zorgvisie.nl – site voor beleid en management
www.medicalfacts.nl – medische feiten op een rij
www.zorgwelzijn.nl – platform voor zorgprofessionals

PGB

www.pgb.nl – Per Saldo, belangenvereniging voor pgb-houders

Slimme lijstjes van PerSaldo – kennis- en wegwijzers over veel verschillende onderwerpen over het persoonsgebonden budget.

Wetten

Wlz (Wet langdurige zorg)

Alle zorgtaken voor mensen met een zware langdurige zorgbehoefte. Meestal hebben zij 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig.

Wlz, alles over de Wlz

CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)

www.ciz.nl

http://www.kiesbeter.nl/

Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning

Deze wet is ter ondersteuning  en voor hulp aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Alles over de Wmo.

Zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet (Zvw, alles over de zvw) is een wet die de verplichte basisverzekering regelt voor verzekerden. De zorgverzekeraars zijn voor de uitvoering verantwoordelijk.

Jeugdwet

Een gedeelte van de jeugdzorg valt onder de Jeugdwet, of Zorgverzekeringswet, of de Wet langdurige zorg. Lees meer over de jeugdzorg.

Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt de goede zorg. Wat is goede zorg en wat moet er gebeuren als u een klacht heeft over de zorg.

Algemeen

Nza – Nederlandse Zorg autoriteit houdt toezicht op en praten met zorgaanbieders en zorgverzekeraars, ze doen onderzoek en adviseren het ministerie van VWS en ze maken regels als het nodig is.

Alzheimer Nederland – Voor voorlichting over dementie, ondersteuning en opkomen voor betere zorg voor mensen met dementie. En voor wetenschappelijk onderzoek.

Netwerken

Ieder(in) – Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

KansPlus – Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten