Verkiezingen 2017, welke partij moet ik kiezen als ik de zorg belangrijk vind? ⋆ Particuliere Thuiszorg Nederland
Bel ons

Verkiezingen 2017, welke partij moet ik kiezen als ik de zorg belangrijk vind?

Contact opnemen
Sluiten

Direct zorg aanvragen

Vul uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Update: op zoek naar onze artikel voor de verkiezingen in 2021?

In het kader van de komende verkiezingen hebben wij eens gekeken welke standpunten van de politieke partijen belangrijk zouden kunnen zijn voor de zorg.

Niet elke politieke partij heeft zijn standpunten, voor wat de zorg betreft, helder en uitgebreid uiteen gezet. Wat ons enigszins verbaasde. In een bedrijf zou dit niet gauw geaccepteerd worden.

Zoals bekend heeft de PVV zijn hele verkiezingsprogramma op één enkel A-4 tje gezet. Is natuurlijk ook wat voor te zeggen. Er zijn maar weinig mensen die een heel verkiezingsprogramma doorspitten. Maar ook de VVD is op sommige punten nogal vaag: beste zorg….

Een aantal punten leken ons van belang. Die willen wij hieronder nader toelichten. Het betreft: Eigen risico, mantelzorg, wijkverpleging, verpleeghuiszorg, ouderen en het Nationaal Zorgfonds.Verkiezingen 2017 en de zorg, Particuliere Thuiszorg Nederland

Eigen risico

Dit heeft ons bevreemd. Het gros van de politieke partijen is voor verlaging of afschaffing. Terwijl er toch wel degelijk een behoorlijk hoog eigen risico is. We gaan ervan uit dat dit voortschrijdend inzicht is omdat er nu zorgmijdend gedrag is ontstaan vanwege het hoge eigen risico.

We hebben gekeken naar de politieke partijen die hier iets in hun verkiezingsprogramma over melden. Er worden 4 standpunten ingenomen:

Afschaffen

Verlaging

Houden

Verhoging (met compensatie voor lage inkomens)

Mantelzorg

Een hot item. Hier variëren de standpunten en oplossingen tijdens de verkiezingen. Voor veel politieke partijen is het wel duidelijk dat mantelzorgers overbelast kunnen raken door de zwaarte van de zorg.

Waar de een het  heeft over combinatie werk en zorg, en daar oplossingen voor aandraagt, heeft de andere het over de combinatie woon en zorg. En een aantal partijen is zelfs voor het geven van vergoedingen of bonussen voor mantelzorg.

De mantelzorgboete behelst het korten van de AOW op personen die bij anderen inwonen. Vaak wordt dit ingegeven door het feit dat mantelzorg op deze manier beter en effectiever gegeven kan worden. Maar wordt dus financieel afgestraft.

Wijkverpleging

Slechts een aantal partijen heeft wijkverpleging expliciet in hun verkiezingsprogramma opgenomen.

Zorg in de buurt

D66 wil een centraal aanspreekpunt voor de basiszorg, de PvdA wil ook zorg in de buurt hebben. Tevens moet de regie volgens de PvdA naar de patiënten en de wijkverpleegkundige.

CDA wil investeren in de wijkverpleging.

Verpleeghuiszorg

Het manifest van Borst

Daar waar tot voor kort iedereen op zijn achterste poten stond over het manifest van Borst, hebben PvdA en de SP het over een minimumnorm voor het aantal zorgverleners. Groenlinks en Pvv hebben het over meer personeel. Alleen Denk en het CDA hebben letterlijk de vuistregel uit het manifest overgenomen: 2 zorgverleners per 8 mensen.

Schrappen van onnodige regels, bureaucratie

CDA, Denk en PvdA zijn tegen de bureaucratie in de verpleeghuiszorg en willen zoveel mogelijk regels schrappen.

De VVD wil gewoon de beste zorg in eigen regie. Verpleeginstellingen die de norm langdurig niet halen moeten volgens de VVD gesloten worden. De PvdA wil dat falende zorgmanagers niet meer in dezelfde soort functies aan de bak mogen.

Kleinschaligheid

De SP, PvdA en de PvdD hebben aangegeven dat kleinschalig wonen belangrijk is. Daarnaast wil het CDA geen gedwongen opnames.

Kwaliteit

De PvdA vindt dat er een minimumnorm moet komen voor het kwalificatieniveau van de zorgverleners, en de PvdA én de SP zijn voor een minimumnorm voor het aantal zorgverleners. Waar Denk en CDA zich inzetten voor 4 handen per 8 patiënten, heeft de PVV het simpel over meer handen aan het bed. En Groenlinks houdt het op meer personeel.

Kwaliteit heeft voor 50Plus ook te maken met meer aandacht en activiteiten en de VVD heeft het over beste zorg en eigen regie. D66 heeft het als enige partij over transparantie over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

Voor de PvdD is het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de seksuele geaardheid.

Financiën woning en zorg

Daar waar de VVD gaat voor een financiële scheiding van woning en zorg gaat de Christenunie voor een feitelijke scheiding, zodat de patiënten zoveel mogelijk de regie kunnen behouden.

Groenlinks heeft als enige partij een vermogenstoets voor de eigen bijdrage in de verpleeghuiszorg opgenomen. Waar de VVD het niet mee eens is.

Personeel

50Plus wil dat het personeel fatsoenlijk wordt betaald en goede arbeidsvoorwaarden heeft.

Denk vindt dat er een maximum gesteld moet worden aan overheadkosten en financiële reserves. Tevens vindt Denk dat de werknemers meer inspraak zouden moeten hebben.

Ouderen

De ouderen zijn een steeds groter wordende groep in onze maatschappij.

In 2040, het hoogtepunt van het aantal 65-plussers, is naar schatting 26 procent van de bevolking 65-plusser. Hiervan is dan een derde ouder dan 80 jaar.

Waar we de mantelzorg al eerder hebben besproken, vinden we hieronder de overige standpunten van de politieke partijen tijdens de verkiezingen op het gebied van ouderen(zorg).

Tot in detail, of helemaal niet

De politieke partijen willen soms tot in detail zaken regelen. Zoals bijvoorbeeld D66 die brandveiligheidsvoorlichting voor ouderen wil gaan geven. En de PVV maakt het zich tijdens deze verkiezingen helemaal makkelijk: gewoon alle bezuinigingen in de ouderenzorg terugdraaien.

Eenzaamheid

Het CDA en de SGP vinden de eenzaamheid van de ouderen belangrijk en zetten daarop in. Het CDA gelooft in het Rotterdamse voorbeeld (55plusbus). En de SGP vindt dat de gemeenten, maatschappelijke organisaties en kerken meer gestimuleerd moeten worden om de eenzaamheid te bestrijden.

Eigen regie

Het CDA wenst meer inspraak voor mantelzorgers en wijkverpleegkundigen, de Christenunie zet ook in op zoveel mogelijk eigen regie. Groenlinks vindt dat men zelf moet kunnen kiezen tussen thuis wonen met professionele hulp of in kleinschalige instellingen.

Wonen

Die kleinschalige instellingen zijn tijdens deze verkiezingen belangrijk voor meerdere partijen. Zoals eerder al gezegd, Groenlinks, maar ook de PvdD maakt zich hiervoor hard.

De PvdD wil dat meergeneratiewoningen fiscaal gestimuleerd moeten gaan worden. 50Plus wil meer ondersteuning voor initiatieven om gezamenlijk te kunnen wonen.

De Christenunie vindt dat het sluiten van verzorgingstehuizen op het platteland zoveel mogelijk voorkomen moet worden. En daar zijn de SP en 50Plus het helemaal mee eens. 50Plus wil zelfs het aantal verzorgingstehuizen uitbreiden.

Rol van de gemeente

De SP wil dat de gemeenten een mantelzorgpunt in gaan stellen waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen en hulp. Ook 50Plus wil een betere rol van de gemeenten en deze meer stroomlijnen. Zodat er geen verschillen meer zijn tussen de gemeenten. 50Plus wil dit doen met behulp van een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, mantelzorgondersteuning en dagbesteding. De PvdD vindt het onaanvaardbaar dat er verschillen zijn tussen gemeenten in aanbod en kwaliteit van de zorg.

De SGP wil dat de gemeente een rol krijgt in het bestrijden van eenzaamheid.

Nationale Zorgfonds en de verkiezingen

De SP, Partij voor de Dieren en 50Plus zijn voor een Nationale Zorgfonds. Maar de Vrijzinnige partij heeft hier tegen gesproken. De overige partijen vernoemen het Nationale Zorgfonds niet. Met 4 partijen die voor het Nationale Zorgfonds zijn, lijkt dit een belangrijk punt om mee te nemen bij het stemmen tijdens de verkiezingen 2017.