Verkiezingen 2021 en de zorg ⋆ Particuliere Thuiszorg Nederland
Bel ons

Verkiezingen 2021 en de zorg

Contact opnemen
Sluiten

Direct zorg aanvragen

Vul uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Verkiezingen 2021 en de zorg

In aanloop naar de komende verkiezingen 2021 heeft Particuliere Thuiszorg Nederland onderzoek gedaan. Hoe is de stand van zaken? Wat is belangrijk voor de zorg.

En wat vinden de huisartsen, patiënten en belangenorganisatie Per Saldo (pgb) belangrijk? En wat adviseren zij aan de politieke partijen?

Verkiezingen 2021

Wat treft u in dit artikel aan?

We signaleren de trends in het zorglandschap en we bekijken hoe de financiering van de zorg in elkaar steekt en of er speelruimte is. Wat betekent dat voor uw zorgverzekering?

Vervolgens onderzoeken we de stem- en kieswijzers. Welke zijn de belangrijkste en waar kunt u die vinden?

We sluiten af met het grote zorgdebat dat op 8 maart wordt gehouden.

Dit artikel bevat veel links naar relevante en interessante websites en pdf’s. Zodat u (als u dat wilt) volledig geïnformeerd naar de stembus kunt gaan.

Onrust in zorgland

Bureaucratie en bezuinigingen knabbelen aan de poten van het zorgstelsel. Zij zorgen voor een verminderd arbeidsgenot en verhoogde werkdruk voor de zorgverleners, minder zorg en meer administratie, minder tijd en aandacht voor de patiënt en een uitkleding van basiszorg. Door groeiende armoede, schulden en daardoor ook stress wordt voor een gedeelte van de bevolking het steeds lastiger om hun hoofd boven water te houden en gezond te worden/blijven.

Daarnaast heeft de coronacrisis op harde wijze duidelijk gemaakt dat het zorgstelsel niet optimaal functioneert.

Logisch dat de politieke partijen in 2020 eens goed hebben nagedacht. Is dit de rol die de overheid in de samenleving wil spelen?

​Sociaaleconomische thema’s

Daarom domineren nu in de partijprogramma’s de sociaaleconomische thema’s. Door het erkennen dat marktwerking niet altijd nagejaagd kan worden omdat het ten koste kan gaan van de mens zelf, hebben de meeste (grote) partijen een stap naar links gezet.

Wat zeggen de huisartsen?

De huisartsen zijn verenigd in de landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Zij hebben een zorgoverzicht gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van de grootste partijen.

​Preventie

De huisartsen vinden preventie belangrijk. Ze kunnen namelijk al in de spreekkamer signaleren dat ingrijpen belangrijk is. Ze kunnen dan verdere gezondheidsschade beperken of voorkomen en bijbehorende kosten reduceren. Daarvoor is wel een goede taakverdeling en aansluiting tussen het sociale en medische domein noodzakelijk. Wijkmanagement zou daar een rol in kunnen spelen.

Preventie gaat verder dan alleen leefstijl. Natuurlijk kan je via wetgeving het nuttigen van ongezonde producten nog meer aan banden leggen. Maar de gemeenten hebben ook een taak. Als zij een brede preventiestrategie op wonen, armoedebestrijding en aanpak van schulden uit zouden werken, dan wordt stress op het sociaal-maatschappelijke vlak dat zich vertaalt in terugkerende lichamelijke klachten teruggedrongen.

​In de wijk

Huisvesting is een snelgroeiend probleem voor de huisartsen. Door torenhoge vierkante meter prijzen of geen uitbreidingsmogelijkheden worden de huisartsenpraktijken uit de wijken verdreven. Daarnaast is er een toenemende zorgvraag, vergrijzing en een groeiend aantal chronische zieken. Verder loopt het tekort aan huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners steeds verder op.

​Het zorghuis wankelt

Kortom de huisartsenpraktijk staat voor een grote uitdaging. En vraagt met klem aan de politieke partijen om mee te denken en de knelpunten op te lossen. Meer lezen welke voorstellen de huisartsen aan de landelijke politiek doen voor de komende landelijke verkiezingen? Lees hun oproep: Het zorghuis wankelt.

Wat willen de patiënten?

De patiënten zijn georganiseerd in patiëntenorganisaties. De Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties.

​Wat is de Patiëntenfederatie Nederland?

De Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben. Nu of in de toekomst. Zij geven de patiënten een stem.

​Toekomstvisie

De Patiëntenfederatie Nederland heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een toekomstvisie aangereikt. Daarin geven ze aan dat er meer aandacht zou moeten zijn voor de mens als geheel, en minder voor de patiënt. Het perspectief van de mensen zelf zou het uitgangspunt moeten zijn.

Ook de Patiëntenfederatie vindt dat preventie en goede voorlichting een onderdeel zou moeten zijn van de gezondheidszorg. De gezondheidsverschillen zijn in Nederland groot. Die verschillen hebben verschillende ontstaansgeschiedenissen. De Patiëntenfederatie vindt dat de verschillen onaanvaardbaar groot zijn en wil dat de politiek deze verkleint. Dat vraagt om maatwerk. Wat voor de een helpt, kan voor de ander te weinig zijn.

​Wat wil de Patiëntenfederatie Nederland van de politiek?

De Patiëntenfederatie vraagt o.a. het volgende

 • Schaf het vrijwillige eigen risico af
 • Verlaag het verplichte eigen risico
 • Zorg voor volledige transparantie over kosten van de zorg en hoe ze tot stand komen

​Per Saldo

Per Saldo is voor ons van belang omdat zij de belangen behartigt van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). Dit zijn mensen van alle leeftijden met een chronische ziekte of beperking. Met behulp van het persoonsgebonden budget kunnen zij, ondanks de beperkingen die zij ondervinden, toch zoveel mogelijk hun eigen leven leiden.

Het probleem waar Per Saldo tegenaan loopt is dat de pgb onder druk staat. Ondanks de wettelijke verankering in alle zorgwetten. Dit komt door

 • Steeds strengere regels
 • Gebrek aan vertrouwen
 • Negatieve berichtgeving in de media

Om terug te gaan naar de kern “vanuit eigen regie met zo min mogelijk belasting en met vrijheid passende zorg regelen”, heeft Per Saldo een zestal thema’s uitgewerkt.

Met deze handreiking naar de politiek hopen ze dat zorg en ondersteuning efficiënter, goedkoper en toegankelijker geregeld wordt.

Dit zijn de thema’s:

 1. Keuzevrijheid en gelijkwaardigheid
 2. Deskundige beoordeling
 3. Langdurige indicaties
 4. Goede toerusting
 5. Zorg door naasten
 6. Integraal budget.

Lees meer op de pagina Thema verkiezingen 2021 van Per Saldo. Hier kan je ook het programma Per Saldo vinden over de jaren 2021-2025.

Of bekijk hun oproep aan de politiek.

Trends in het zorglandschap

​Digitale zorg

Zowel de LHV als de Patiëntenfederatie zien digitale diensten als een positieve uitbreiding van diensten. De LHV wil graag dat de overheid meer investeert in Thuisarts.nl zodat de zelfredzaamheid van de patiënt vergroot wordt. De Patiëntenfederatie wil digitaal als uitgangspunt hebben, tenzij het niet anders kan.

Standaard zou er digitaal zorgaanbod moeten zijn. Dus monitoring vanuit het eigen huis ipv het ziekenhuis bijvoorbeeld.

Verder legt de Patiëntenfederatie de aandacht op de stapeling van zorgkosten die in de duizenden euro’s kan lopen. Er is inmiddels hiervoor aandacht, maar nog steeds komen mensen daardoor in de problemen.

​E-health, domotica en ICT.

Onder e-health worden verschillende digitale oplossingen in de zorg bedoeld. Denk aan beeldbellen, online-behandelprogramma’s, e-consulten of behandeling met behulp van virtual reality en robotica.

Domotica is een verzamelnaam voor locatie gebonden zorgtechnologie en sensoren om toezicht te kunnen houden, voor comfort en valpreventie.

De ict’ers beheren, onderhouden en vernieuwen steeds meer alles op het gebied van digitale informatie, software, hardware, server en opslag.

Waar aan de ene kant de digitale diensten heel veel werk uit handen kunnen nemen en kostenverlagend werkt, zorgt het aan de andere kant ook voor opdrijving van de kosten in de zorg. Dit gegeven wordt nog wel eens vergeten in de politieke programma’s.

Maar de meeste partijen zijn het zo’n beetje met elkaar over eens dat dit de toekomst is en daarin geïnvesteerd moet worden.

​Iedereen ziet het belang van de digitalisering in de zorg tijdens de verkiezingen 2021

CDA, VVD en D66 hebben e-health benoemd binnen hun partijprogramma’s. De SP, PvdA richten zich vooral op de veiligheid van de digitale data. Waarin de SP het voor elkaar denkt te krijgen om grote techbedrijven op te splitsen en de PvdA het verdienmodel van deze bedrijven wil herzien. Niet erg realistisch helaas.

Maar zoals eerder gezegd zien ook de huisartsen en de Patiëntenfederatie de positieve kanten van de digitalisering in de zorg. Ze zien het als instrument om iedereen van goede zorg te kunnen voorzien.

Financiering van de zorg

Het CPB (Centraal Plan Bureau) berekent sinds 1986 de verkiezingsprogramma’s door van de politieke partijen. De uitkomsten worden gepubliceerd in Keuzes in Kaart (KiK). Een van die Keuzes in Kaart is Zorgkeuze in Kaart (ZiK).

Deze Zorgkeuze in Kaart inventariseert een breed scala aan beleidsopties voor de zorg voor de komende kabinetsperiode.

De politieke partijen hebben voor de verkiezingen 2021 de afgelopen maanden wel 147 maatregelen op het gebied van zorg aan het CPB voorgelegd. Het CPB heeft ze doorgerekend op economische gevolgen. Deze Zorgkeuze in Kaart is een lijvig rapport geworden. Als u meteen naar de resultaten van de doorberekening van de 147 maatregelen toe wilt, ga dan naar bladzijde 23.

Dit overzicht is opgedeeld in 7 onderwerpen:

 1. Care & sociaal domein
 2. Cure
 3. Eigen betalingen, arbeidsmarkt & premievraagstukken
 4. Genees- & hulpmiddelen
 5. Pakket en verzekeraars
 6. Preventie
 7. Stelsel & transities

U ziet daar de voorgestelde maatregelen, wat voor een effect dit heeft op het financiële budget en wat dit kwalitatief voor de mensen zal betekenen.

Bezuiniging en/of kwaliteit?

Zo zal bij bijvoorbeeld de maatregel om de bezettingsnorm bij de nachtdienst in verpleeghuizen omhoog te brengen er voor zorgen dat het budget met 660 miljoen verhoogd dient te worden. Het resultaat is echter wel dat de werkdruk verlaagd wordt en er een betere kwaliteit van zorg zal zijn.

U kunt zo precies zien of de politieke partij gaat voor bezuiniging of voor kwaliteit. En in een enkel geval is het zelfs een bezuiniging én kwaliteit.

Veel speelruimte lijkt er echter niet te zijn en het ziet er naar uit dat de zorgkosten tussen 2021 en 2025 gaan stijgen van 84 naar 100 miljard euro per jaar.

​Benieuwd naar de gevolgen voor uw zorgverzekering?

In het voorgaande hebben we gezien hoe de Zorgkeuze in Kaart tot stand is gekomen en hoe u kunt zien of een politieke partij voor bezuiniging of kwaliteit gaat. Maar hoe u het ook wend of keert, er zal meestal een (flink) prijskaartje aan zitten.

Dat moet bekostigd worden door o.a. onze zorgverzekering. Daar heeft Zorgwijzer een artikel over geschreven. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als uw eigen risico stijgt met 100 euro? Of wat als de restitutiepolis afgeschaft wordt?

​Verkiezingen 2021 en de Kieswijzers

En dan hebben we nog de kieswijzers. Want wordt maar eens wijs tussen al die verkiezingsprogramma’s.

We hebben ze voor u op een rijtje gezet.

​De stemwijzer voor de verkiezingen 2021

De stemwijzer gaat over wat de partijen beloven in verkiezingstijd. Het mooie van deze site is ook dat er een Stemmentracker op staat. Hierin kunt u terugvinden hoe de partijen zelf hebben gestemd over bepaalde zaken in het verleden. Zo kunt u goed het verschil zien of het met de mond beleden wordt of dat de partij daadwerkelijk achter zijn standpunten is blijven staan.

​Het overzicht van Plusonline

Plusonline heeft een overzicht gemaakt van veel kies- en stemwijzers.

​Wat doet de pers?

De onderstaande kieswijzers zijn ook te vinden via Plusonline, maar vinden wij goed om nogmaals ter volledigheid te benoemen.

Kieskompas
Trouw komt met de Kieskompas. Deze Kieskompas heeft een aparte Zorgkieskompas

Daarnaast heeft Kieskompas ook een laagdrempelige kieskompas met hulp van Steffie.

Het AD

De Volkskrant

Nu.nl (Deze stemwijzer leek echter niet te werken bij schrijven van dit artikel.)

Dan heeft Linda.nl nog een kieswijzer voor ouders. Kieswijzer voor ouders

​Het grote zorgdebat voor de verkiezingen 2021

In aanloop naar de verkiezingen 2021 wordt op 8 maart het Grote Zorgdebat gehouden. 11 kandidaat Kamerleden gaan met elkaar in debat over 4 thema’s. Zoals verschuiving van ziekte naar gezondheid, de vernieuwing van zorg en welzijn, het preventiebeleid en de arbeidsmarkt. Het zorgdebat is online en men kan via dit formulier zichzelf aanmelden.