Particuliere Thuiszorg Nederland respijtzorg
Ontlasting mantelzorg door Particuliere Thuiszorg Nederland

Ontlasting mantelzorgers

Nederland kent 5 miljoen mantelzorgers. 9,1% (460.000) van deze mantelzorgers voelt zich zwaar belast. Met respijtzorg of vervangende zorg gunt u zichzelf een pas op de plaats en neemt Particuliere Thuiszorg Nederland de taken een tijdje van u over.

Mantelzorgers

Als mantelzorger ontplooit u zich steeds meer tot een onmisbare schakel tussen uw dierbare en allerlei (zorg) instanties. In het begin misschien een aantal uurtjes per maand, tot uiteindelijk wel enkele uren per dag. Dat kan zwaar zijn. Zeker als de zorg langere tijd aanhoudt. Mantelzorgers worden dan ook steeds vaker zwaar belast (1 op de 10).Ontlasting mantelzorger particuliere thuiszorg

Helpende hand

Particuliere thuiszorg organisaties bieden de mantelzorger een helpende hand. In het bijzonder Particuliere Thuiszorg Nederland. In de inmiddels ruim 30 jaar van ons bestaan, zijn wij gepokt en gemazeld. Wij weten waar de problemen liggen, waar we de oplossingen kunnen vinden en vooral hoe wij zo snel en professioneel mogelijk onze cliënten kunnen ontlasten.

Respijtzorg

Voor een mantelzorger kunnen we respijtzorg aanbieden. Tijdelijke ontlasting van het zorgen en even wat lucht. Precies zoals de cliënt en zijn mantelzorger het zouden willen. Eenmalig, voor een bepaalde tijd, op regelmatige basis tot zelfs 24 uur per dag!

Financiering

  • Als u als zorgvrager ondersteuning krijgt vanuit de Wmo, dan kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een inkomens-en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.
  • Als u als zorgvrager zorg krijgt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) via een persoonsgebonden budget (pgb), kan er vanuit dit budget ook respijtzorg ingekocht worden. Hier zit een maximum aan van 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per week). Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.
  • Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering.  Voor meer informatie bekijk deze pagina op Mantelzorg.nl.
  • Vanuit het persoonsgebonden budget (pgb)
  • Vanuit de jeugdwet. Dit geldt echter alleen voor logeeropvang in een instelling voor kinderen met een beperking, stoornis of aandoening. De gemeente behandelt de aanvraag.

Particuliere Thuiszorg Nederland?

We streven ernaar om onze cliënten zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te houden.
Het vertraagt de achteruitgang, het zorgt voor vertrouwen en een veilig gevoel, dat het genezingsproces alleen maar kan bevorderen.

Daarnaast zorgt een vast zorgteam voor altijd dezelfde gezichten aan bed zodat er een band mee opgebouwd kan worden.

Probeer ons eens uit.
Wij komen graag bij u langs voor een persoonlijk advies gesprek.

Altijd bereikbaar en snelle hulp

We zijn 24/7 bereikbaar en kunnen op (zeer) korte termijn reeds zorg aanbieden.

Meer informatie over onze particuliere thuiszorgdiensten?

Direct zorg aanvragen

Bel: 085-2011242
Of mail ons

Een van onze cliënten over onze respijtzorg

Mijnheer R. uit N.,

Toen mijn vrouw anderhalf jaar geleden een ernstig ongeval kreeg stortte onze wereld in. Door het ongeval heeft ze hersenschade opgelopen en heeft ze 24 uur per dag zorg nodig. Haar dagritme was totaal verstoord en ik was dag in dag uit bezig met het zorgen voor haar.
Ik had geen tijd meer voor mezelf en al helemaal niet meer voor mijn hobby’s. Hoe veel ik ook van mijn vrouw hou, zoiets put je wel helemaal uit.

We hebben toen Particuliere Thuiszorg Nederland ingeschakeld. Wat zijn we blij dat we dat hebben gedaan!
Inmiddels komt het team van 3 verpleegkundigen al 1,5 jaar bij ons over de vloer. Overdag helpen ze mij met de zorg voor mijn vrouw en ondernemen ze regelmatig leuke dingen met haar. En ik heb op die manier weer tijd voor mijn hobby’s!

Kortom, mijn vrouw en ik zijn erg blij met de zorg van Particuliere Thuiszorg Nederland!