Particuliere Thuiszorg Nederland, zorgadvies

Pgb, of een persoonsgebonden budget, wat houdt dat in?

Pgb betekent PersoonsGebonden Budget.

Een persoonsgebonden budget (hierna pgb genoemd) is een budget die u krijgt toegekend om zorg in te kunnen kopen.

U kunt de volgende zorg inkopen:

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding individueel
  • Begeleiding groep
  • Vervoer van en naar de dagbesteding
  • Huishoudelijke hulp
  • Logeeropvang

Jeugdhulp

Dit kan zorg zijn voor uw kinderen, dan krijgt u een pgb vanuit de Jeugdhulp. Dit vraagt u aan bij de gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit.

Ondersteuning aan huis

Het kan ook gaan over ondersteuning aan huis. Dit wordt geregeld vanuit de Wmo. Ook hier vraagt u de pgb aan bij de gemeente, en ook hier betaalt de SVB de zorgverlener uit.

Verpleging en verzorging thuis

De Zorgverzekeringswet (Zvw) bepaalt dat verpleging en verzorging thuis vergoed wordt uit het basispakket. Deze pgb vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar.

Zware, langdurige zorg

De zware, langdurige zorg wordt geregeld vanuit de Wlz. Met een pgb voor de Wlz kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en uw zorg inkopen. Het Ciz bekijkt of u hiervoor in aanmerking komt.

Het is mogelijk meerdere pgb’s aan te vragen en te ontvangen.

Vergoedingenlijst 2021

Bent u op zoek naar de vergoedingenlijst pgb voor de Wlz? Versie 2021 kunt u hier downloaden.

Meer informatie?

Meer informatie over het aanvragen van een pgb vindt u op deze pagina van de Rijksoverheid. Hierin staat waar u het aan moet vragen en wat u moet kunnen om een pgb te kunnen beheren. Ook staan hier de voorwaarden voor een pgb.

Particuliere thuiszorg

Heeft u een pgb, dan kunt u thuiszorg inkopen bij Particuliere Thuiszorg Nederland. Neem daarvoor contact met ons op.