Pgb, wat houdt dat in? ⋆ Particuliere Thuiszorg Nederland
Bel ons

PGB, of een persoonsgebonden budget, wat houdt dat in?

Vanzelfsprekend

Contact opnemen
Sluiten

Direct zorg aanvragen

Vul uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

PGB betekent PersoonsGebonden Budget.

Een persoonsgebonden budget (hierna PGB genoemd) is een budget die u krijgt toegekend om zorg in te kunnen kopen.

U kunt de volgende zorg inkopen:

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding individueel
  • Begeleiding groep
  • Vervoer van en naar de dagbesteding
  • Huishoudelijke hulp
  • Logeeropvang

Waar kunt u een PGB voor gebruiken?

Jeugdhulp

Dit kan zorg zijn voor uw kinderen, dan krijgt u een PGB vanuit de Jeugdhulp. Dit vraagt u aan bij de gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit.

Ondersteuning aan huis

Het kan ook gaan over ondersteuning aan huis. Dit wordt geregeld vanuit de Wmo. Ook hier vraagt u het persoonsgebonden budget aan bij de gemeente, en ook hier betaalt de SVB de zorgverlener uit.

Verpleging en verzorging thuis

De Zorgverzekeringswet (Zvw) bepaalt dat verpleging en verzorging thuis vergoed wordt uit het basispakket. De wijkverpleging stelt de indicatie. Bij kortdurende zorg levert de wijkverpleging die zelf. Bij langdurige zorg (langer dan 1 jaar) kunt u gebruik maken van een PGB. Deze PGB vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar.

U moet wel kunnen motiveren waarom een persoonsgebonden budget nodig heeft. En dat alleen een PGB u kan helpen bij het leveren van passende verpleging en verzorging. Een zorgverzekeraar kan u een PGB weigeren.

Bent u het niet eens met het besluit van de zorgverzekeraar, dan kan de geschilleninstantie Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) uitsluitsel geven.

 

 

 

Zware langdurige zorg

De zware, langdurige zorg wordt geregeld vanuit de Wlz. Met een PGB voor de Wlz kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en uw zorg inkopen. Het Ciz bekijkt of u hiervoor in aanmerking komt.

Het is mogelijk meerdere budgetten aan te vragen en te ontvangen.

PGB Vergoedingenlijst

Bent u op zoek naar de  vergoedingenlijst PGB voor de Wlz?

Meer informatie over een persoonsgebonden budget?

Meer informatie over het aanvragen van een PGB vindt u op deze pagina van de Rijksoverheid. Hierin staat waar u een persoonsgebonden budget kunt aanvragen. Ook treft u hier informatie aan wat u moet kunnen om zelf een budget te kunnen beheren. Bovendien vindt u hier de voorwaarden voor het verkrijgen een persoonsgebonden budget.

Het aanvragen van een PGB via de zorgverzekeraar

Zvw-PGB

Een Zvw-PGB vraagt u aan als u verpleging en verzorging thuis nodig heeft. Dit valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Bij uw zorgverzekeraar vraagt u een PGB aan met behulp van aanvraagformulieren. Die aanvraagformulieren kunt u op de website van uw zorgverzekeraar vinden. Deze moeten u en de wijkverpleegkundige invullen. Want dit gaat over zorg voor wijkverpleging (Zvw-PGB).

Combinatie PGB en ZIN

Als u naast de Zvw-PGB ook Zorg in Natura (ZIN) ontvangt door bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, dan kan dat van invloed zijn op de indicatie en hoogte van uw Zvw-PGB. Voor meer informatie daarover zult u contact moeten opnemen met uw zorgverzekeraar.

Verschil Zorg in Natura (ZIN) en PGB

Bij Zorg in Natura koopt de zorgverzekeraar de zorg voor u in. De gecontracteerde zorgaanbieders leveren de zorg en de zorgverzekeraar organiseert voor u de administratie. U kunt met de zorgaanbieder duidelijke afspraken maken over de manier waarop u zorg krijgt. Vaak is daarin veel mogelijk.

Met een PersoonsGebonden Budget gaat alles net even anders. U bepaalt dan namelijk zelf welke zorgverleners u gaan ondersteunen en hoe u de zorg precies ontvangt. Met uw persoonlijke budget gaat u dus zelf zorgverleners contracteren, betalen en de bijbehorende administratie bijhouden. Verder moet u verantwoording afleggen aan het zorgkantoor.

Voor Nederlanders die een PGB ontvangen, kan het zijn dat wanneer u overstapt van zorgverzekeraar er opnieuw een PGB aangevraagd moet worden. Dat komt omdat zorgverzekeraars verschillende reglementen hanteren voor het persoonsgebonden budget. Meer informatie over het PGGM-reglement van uw zorgverzekeraar vindt u in de polisvoorwaarden.

Lees ook wat de Rijksoverheid heeft te vertellen over het verschil tussen een persoonsgebonden budget en zorg in natura

Financiering

Er geldt voor verpleging en verzorging vanuit de Zorgverzekeringwet geen eigen bijdrage. De zorg gaat ook niet ten laste van het eigen risico bij uw zorgverzekering.

Zvw-PGB budget

Als u recht heeft op een Zvw-PGB, dan kent de zorgverzekeraar u een budget toe. Dit is o.a. samengesteld uit een toekenningstarief. Deze toekenningstarieven kunnen lager liggen dan het maximum tarief dat de zorgverlener hanteert. En lager dan het maximum dat de zorgverzekeraar uitbetaald.

Het is dus goed mogelijk dat u over elk gedeclareerd uur zelf een gedeelte moet betalen. Of uiteindelijk uren te kort komt omdat het maximum uitgekeerde tarief hoger is dan het toekenningstarief. Let daarom ook op de bedragen uit het toekenningstarief en het maximum uit te keren tarief. Hoe dichter het toekenningstarief bij het maximum uit te keren tarief ligt, des te beter. Echter moeten de maximumtarieven wel marktconform zijn.

Combinatie PGB en ZIN
Als u naast de Zvw-PGB ook Zorg in Natura (ZIN) ontvangt door bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, dan kan dat van invloed zijn op de indicatie en hoogte van uw Zvw-PGB. Voor meer informatie daarover zult u contact moeten opnemen met uw nieuwe zorgverzekeraar.

Uitbetalen
Als u zelf budgethouder bent, dan zult u zelf de facturen van uw zorgverleners moeten betalen. Eerst dient u de facturen in bij de zorgverzekeraar om vervolgens uw zorgverleners uit te betalen.
Bij grote bedragen zijn veel zorgverzekeraars bereid om rechtstreeks de zorgverleners te betalen.

Het aanvragen van een PGB voor de Wlz

Indicatie Wlz aanvragen

De Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Deze zorg is bedoeld voor mensen die de hele dag veel zorg of toezicht nodig hebben. (Lees ook: Wat regelt de Wet langdurige zorg?)

Om een PGB hiervoor aan te vragen moet u eerst een indicatie aanvragen bij het CIZ. In deze indicatie staat welke zorg u precies nodig heeft. U kunt deze indicatie zelf aanvragen, maar dat kan ook een zorgprofessional voor u doen.

Let op, het kan in de praktijk wel tot 12 weken duren voordat uw aanvraag behandeld is!

Lees voor meer informatie hierover het artikel Uw aanvraag in vier stappen van CIZ.

Indicatie ontvangen? Vraag een PGB aan.

Een PGB vraagt u aan zodra u een indicatie van de CIZ hebt. Een PGB kan u bij uw zorgkantoor aanvragen. Er zijn 31 zorgkantoren in Nederland.

Welk zorgkantoor voor u het dichtstbijzijnde is? Bekijk daarvoor deze pagina met een overzicht van alle zorgkantoren in Nederland.

Uw zorgkantoor bespreekt samen met u of PGB of Zorg in Natura beter is voor u. En besluit ook of u een PGB krijgt.

Een zorgkantoor kan ook een gratis cliëntondersteuner regelen voor als u vragen heeft over het regelen van langdurige zorg. Het zorgkantoor is gekoppeld aan de grootste zorgverzekeraar in de regio van uw keuze.

Financiering

Zodra u een budget heeft ontvangen kunt u uw zorgverlener(s) uitbetalen. Wat de maximumtarieven voor dit en komend jaar zijn? Dat kan u hier vinden. Op die pagina treft u ook de vergoedingenlijst en tarieven met zorgprofiel aan.

De meest recente maximum tarieven kunt u ook vinden in de MijnPGB-omgeving van de Sociale Verzekeringsbank.

Wlz aanvragen aanvragen

Gemeentelijke zorg

Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Ook uw gemeente verleent zorg. Dat kan zorg zijn via de Jeugdwet of via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Jeugdwet is voor kinderen tot 18 jaar die zorg nodig hebben. Denk aan persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding.

De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet regelt hulp zoals thuishulp, begeleiding of verzorging. De PGB vraagt u aan bij uw gemeente. Zij bespreken ook met u of beter zorg in natura kunt krijgen of een Persoons Gebonden Budget.

 

Het aanvragen van een PGB voor de Wlz

De Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Deze zorg is bedoeld voor mensen die de hele dag veel zorg of toezicht nodig hebben. Om een hier een Persoonsgebonden Budget voor aan te vragen moet u een indicatie aanvragen bij het CIZ. In deze indicatie staat welke zorg u precies nodig heeft. U kunt deze zorg zelf aanvragen, maar dat kan ook een zorgprofessional voor u doen.

 

PGB en Particuliere Thuiszorg Nederland

Met een persoonsgebonden budget kunt u particuliere thuiszorg inkopen. Juist bij Particuliere Thuiszorg Nederland. Wij zijn daarin gespecialiseerd en hebben er al vele (tientallen) jaren ervaring mee. We kunnen u daarmee verder helpen.

Bijvoorbeeld als u nachtzorg nodig heeft. Met de juiste indicatie kan er veel met behulp van het budget worden gefinancierd. Zodat deze vorm van thuiszorg ook voor u binnen het bereik komt.

En heeft u hulp nodig bij het maken van een zorgplan? Of het maken van een budgetformulier? Voor ons is dat gesneden koek en we helpen u daar altijd graag mee.

Neem contact met ons op
Particuliere Thuiszorg Nederland, pgb, wlz, wmo

Altijd de juiste zorg

Ouderenzorg via Particuliere Thuiszorg Nederland
OuderenzorgLees meer
Palliatieve thuiszorg via Particuliere Thuiszorg Nederland
Palliatieve zorgLees meer
Respijtzorg via Particuliere Thuiszorg Nederland
RespijtzorgLees meer