Thuiszorg ⋆ Particuliere Thuiszorg Nederland
Bel ons

Wat is thuiszorg?

Vanzelfsprekend

Contact opnemen
Sluiten

Direct zorg aanvragen

Vul uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat is thuiszorg?

In het kort is thuiszorg een vorm van zorg die u thuis ontvangt als u niet meer goed voor uzelf kunt zorgen. Dit kan komen door een ziekte, een handicap, ouderdom of een andere reden.

De thuiszorg kan tijdelijk zijn, maar het kan ook voor een langere periode gegeven worden.

Bijvoorbeeld:

U bent herstellende van een operatie en u wordt ontslagen uit het ziekenhuis. Maar hoe moet dat thuis? U bent nog niet in staat uzelf te verzorgen of te verplegen.

 

Thuiszorg kan bestaan uit:

 • Huishoudelijke hulp: dit is hulp bij het schoonmaken, opruimen, koken en de was doen. Huishoudelijke hulp wordt vergoed door de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • Persoonlijke verzorging: dit is hulp bij het opstaan, douchen, aankleden, naar het toilet gaan, tanden poetsen en andere dagelijkse handelingen. Persoonlijke verzorging wordt vergoed door de zorgverzekering via de wijkverpleging als er sprake is van een medische noodzaak. Anders valt het onder de Wmo.
 • Verpleging: dit is hulp bij medische handelingen, zoals wondverzorging, stomazorg, injecties geven en medicijnen toedienen. Verpleging wordt vergoed door de zorgverzekering via de wijkverpleging.
 • Begeleiding: dit is hulp bij het organiseren van uw dagelijkse leven, zoals uw administratie, uw huishouden, uw sociale contacten en uw hobby’s. Begeleiding wordt vergoed door de gemeente via de Wmo.
 • Gespecialiseerde verzorging/verpleging: dit is hulp bij complexe of intensieve zorgvragen, zoals palliatieve zorg, dementiezorg of revalidatiezorg. Gespecialiseerde verzorging/verpleging wordt vergoed door de zorgverzekering via de wijkverpleging of door het zorgkantoor via de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Palliatieve zorg: dit omvat zorg en ondersteuning in de laatste levensfase, gericht op het verlichten van pijn en klachten en het bieden van comfort en kwaliteit van leven.

 

Coördinatie en financiering van de thuiszorg

Thuiszorg valt onder verpleging en verzorging thuis. De wijkverpleging coördineert dit. De zorgverzekeringswet financiert dit. Voor de mensen die deze zorg nodig hebben zijn er dan ook geen kosten aan verbonden.

We hebben een apart artikel geschreven over waar u op moet letten als u zorg nodig heeft.

Thuiszorg of huishoudelijke hulp?

Thuiszorg anders dan huishoudelijke hulp

Waar thuiszorg zich voornamelijk richt op verzorging en verpleging van de personen zelf, zorgt een huishoudelijke hulp voor de verzorging van de omgeving. Een schoon bed, schoonmaken en bijvoorbeeld afwassen. Een huishoudelijke hulp via een zorgorganisatie houdt ook nog vaak een oogje in het zeil. Gaat de cliënt achteruit? Zijn er aandachtspunten voor de thuiszorg betreffende de cliënt?

Huishoudelijke hulp

Een huishoudelijke hulp moet normaal gesproken door de mensen zelf betaald worden. Is dit niet mogelijk, of heeft de cliënt een te klein eigen netwerk en kan daardoor niet meer deelnemen aan de maatschappij? Dan kan via de Wmo een thuishulp aangevraagd worden. Alles wat met de Wmo te maken heeft, wordt via de gemeente geregeld. Voor het gebruik van een Wmo regeling wordt een bijdrage gevraagd.

 

Vormen van thuiszorg die vallen onder de zorgverzekeringswet

ADL

Als u problemen heeft met handelingen die iedereen elke dag vanzelfsprekend doet, dan kunt u thuiszorg ontvangen voor de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL).

U wordt dan ondersteund en begeleid. Dagelijks en indien nodig op meerdere momenten op een dag.

JEUGD

Kinderen die persoonlijke verpleging of verzorging nodig hebben kunnen ook gebruik maken van thuiszorg.

VOLWASSENEN

Alle volwassenen die verpleging of verzorging nodig hebben kunnen aanspraak maken op thuiszorg.

Welke handelingen vallen onder ADL?

Moeite met in en uit bed komen, aan- en uitkleden, eten, drinken, medicijnen innemen, bewegen en lopen, praten en de toiletgang.

In het kort

Kortom alle verpleging en verzorging thuis vallen in principe onder thuiszorg. Ongeacht leeftijd. De zorgzwaarte en duur bepaalt onder welke wettelijke regeling de zorg valt.

 • Kortdurende zorg valt onder de Zorgverzekeringswet
 • Zorg langer dan een jaar valt onder de Wmo
 • Zwaardere langdurige zorg valt onder de Wlz.

Hoe krijgt u thuiszorg?

Om thuiszorg te krijgen heeft u een indicatie nodig. Dit is een beoordeling van uw zorgbehoefte door een professional. Afhankelijk van het soort thuiszorg dat u nodig heeft, kan dit een wijkverpleegkundige, een huisarts, een medisch specialist, het sociaal wijkteam of een medewerker van het Wmo-loket zijn. Met een indicatie kunt u thuiszorg aanvragen bij een thuiszorgorganisatie naar keuze. U kunt ook zelf uw zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB).

Langer thuis

Thuiszorg kan u helpen om langer zelfstandig en comfortabel thuis te blijven wonen. Het kan ook uw mantelzorger(s) ontlasten en ondersteunen. Thuiszorg is er voor iedereen die het nodig heeft, ongeacht leeftijd, achtergrond of situatie.

Reguliere thuiszorg?

Reguliere thuiszorg

Dit is thuiszorg dat via de zorgverzekeringen worden aangeboden. De zorg komt vanuit een zorginstelling in uw buurt. Om de kosten binnen de perken te houden zijn er allerlei regeltjes en tijdsafspraken gemaakt. Dat houdt in dat men probeert zo efficiënt mogelijk te werken. Maatwerk is niet mogelijk, er zijn vaak andere gezichten in huis en er kan een hoog ziekteverzuim onder de zorgverleners zijn. Deze zorgverleners zijn vaak in dienst van een zorginstelling.

Een voordeel van reguliere zorg thuis boven particuliere thuiszorg is dat het mogelijk is om korte zorgmomenten in te plannen. Snel even steunkousen aan- of uittrekken of even komen helpen met medicijnen uitdelen is dan geen probleem.

Nadelen kunnen zijn de wachtlijsten. En dat u afhankelijk bent van de route van de zorgverlener. Waardoor zorg verleend wordt op momenten die u misschien niet zo goed uitkomen.

De zorgverzekeringen financieren deze zorg. Als er geen gebruik gemaakt wordt van de Wmo vanuit de gemeente, dan kost u deze zorg vrijwel niets. Uiteraard dient u wel uw medicijnen zelf te betalen zolang uw eigen risico nog niet op is.

 

Of particuliere thuiszorg?

Particuliere thuiszorg daarentegen, is niet kosteloos. Met behulp van een PersoonsGebonden Budget (pgb) koopt u zelf uw zorgverleners in. U bent dus niet afhankelijk van een zorginstelling in uw buurt. U kunt zelf bepalen hoe, waar en wanneer u zorg wenst te krijgen.

Een pgb kan toereikend zijn voor de zorg die u wenst, maar over het algemeen zult u zelf toch bij moeten betalen.

Verder moet u zelf de contracten met de zorgverleners afsluiten. U moet zelf een planning maken en de zorgverleners aansturen. Ook moet u de administratie bijhouden en de betalingen regelen.

ZIN

Bij Zorg in Natura (ZIN) wordt de administratie u uit handen genomen en bepaalt de zorgverzekering, de gemeente of het zorgkantoor uit welke zorgorganisaties u kunt kiezen. U kunt wel zelf afspraken maken met de zorgaanbieder over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt. De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar regelt de administratie.

Overigens is het mogelijk om ZIN en een PGB te combineren. Meestal gebeurt dit als u verschillende soorten zorg zou willen combineren.

Wilt u meer lezen over wat de Rijksoverheid over het verschil tussen een persoonsgebonden budget en zorg in natura heeft geschreven?

Verder is het mogelijk om particuliere en reguliere thuiszorg te combineren.

Voordelen particuliere thuiszorg

 • U heeft meer flexibiliteit en maatwerk. De zorg wordt vanaf 8 uur aaneengesloten  gegeven. U kunt ook afspraken maken over specifieke wensen of behoeften die u heeft.
 • Er is meer continuïteit en kwaliteit. U krijgt te maken met een vast team van zorgverleners die u goed kennen en vertrouwen. U hoeft niet steeds te wennen aan nieuwe gezichten of werkwijzen. De zorgverleners zijn hoogopgeleid en ervaren in hun vakgebied.
 • U heeft meer privacy en comfort. U kunt in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen, zonder dat u afhankelijk bent van anderen. U hoeft geen rekening te houden met wachtlijsten of roosters van de zorgaanbieder.
 • U heeft meer mogelijkheden en ondersteuning. U kunt ook kiezen voor intensieve vormen van zorg, zoals 24-uurs zorg, nachtzorg of palliatieve zorg.

Verdere voordelen

 • Geen wachtlijsten
 • Niet alleen thuis zorg krijgen, maar ook op tweede adres of vakantieadres is mogelijk
 • Maatwerk is mogelijk

 

De rol van Particuliere Thuiszorg Nederland

Overigens levert Particuliere Thuiszorg Nederland particuliere zorg thuis. Wij bemiddelen tussen u en de zelfstandige zorgverleners die bij ons zijn aangesloten. Deze zorgverleners worden zorgvuldig gescreend zodat u zeker weet dat u kwaliteit in huis krijgt. Deze unieke service heeft er ook voor gezorgd dat wij veel cliënten met een bevoorrechte positie hebben kunnen koppelen aan onze, zeer ervaren, professionele en empathische zorgverleners. En heeft u onverhoopt eens een keer geen klik met een zorgverlener? Dan zoeken we voor u een andere.

En kijkt u op tegen het aanvragen van een PGB? Informeer bij ons hoe u dit het beste kunt aanpakken.

Particuliere Thuiszorg Nederland biedt u meer vrijheid, persoonlijke aandacht en professionele zorg dan reguliere thuiszorg. Het is een investering in uw eigen welzijn en levenskwaliteit.

Neem contact met ons op
Particuliere Thuiszorg Nederland

Zorgverleners via particuliere thuiszorg

De zorgverleners in de particuliere thuiszorg zijn (vaak kleinschalige) zorgorganisaties of zelfstandige ondernemers. Het zijn in ieder geval professionals met jarenlange ervaring die ervoor gekozen hebben om zorg te verlenen met meer tijd en aandacht voor hun cliënten. Ze hebben dan ook maar een paar cliënten. Een band opbouwen is dan ook veel makkelijker.

Wilt u graag meer weten over onze zorgverleners?

 

En hoe zit dat nu met het pgb?

Pgb

We hebben het al even aangestipt, het Pgb. Maar u zult waarschijnlijk daar nog heel veel vragen over hebben. Lees daarom ook ons artikel met meer informatie over het PGB.

Daar leest u meer over het gebruik, het aanvragen en de financiering van het Pgb.

Wlz

En hoe zit het met de Wlz?
En wat is de rol van zorgkantoren?

Meer info? En direct contact met ons opnemen?

Handige extra informatie

We hebben een aantal artikelen geschreven die erg handig voor u kunnen zijn.

Op het moment dat u voor het eerst zorg nodig heeft, komen er veel vragen op u af. We hebben een groot aantal van deze vragen gebundeld en in dit artikel voor u beantwoord. Ik heb zorg nodig, waar moet ik op letten?

En kan verpleeghuiszorg ook thuis gegeven worden? Lees daarover ons uitgebreide artikel over verpleeghuiszorg.

Altijd de juiste zorg

Gezinshulp en gezinszorg via Particuliere Thuiszorg Nederland
GezinshulpLees meer
Nachtzorg via Particuliere Thuiszorg Nederland
NachtzorgLees meer
Vakantiezorg via Particuliere Thuiszorg Nederland
VakantiezorgLees meer