Alles wat u wilt weten over de Wlz ⋆ Particuliere Thuiszorg Nederland
Bel ons

Alles wat u wilt weten over de Wlz

Vanzelfsprekend

Contact opnemen
Sluiten

Direct zorg aanvragen

Vul uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wlz

In deze gids leggen we u uit wat de Wlz is, voor wie het bedoeld is en hoe u het kunt aanvragen. Maar we hebben het ook over de financiën, en de overige wetten. En meer. Kortom een erg compleet artikel over de Wlz.

Wat is de Wlz?

De Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Het is een Nederlandse wet die de langdurige zorg regelt voor mensen met een ernstige, blijvende beperking of chronische ziekte.

Wat is het doel van de Wlz?

Het doel van de Wlz is om mensen met een blijvende zorgbehoefte de benodigde zorg en ondersteuning te bieden, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen of kunnen verblijven in een passende zorginstelling.

Wie komt in aanmerking voor Wlz-zorg?

De Wlz is bedoeld voor mensen die 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben of geen uitzicht op genezing. Denk dan aan bijvoorbeeld chronische ziekte, ouderen met dementie, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en mensen met een psychische stoornis. Het is echter niet altijd nodig dat er 24 uur per dag zorg aanwezig is. Er kan ook Wlz-zorg gegeven worden gedurende enkele zorgmomenten op een dag.

Hou er dan wel rekening mee dat in dat geval particuliere thuiszorg lastiger is te verkrijgen, omdat daar veel zorgverleners werken in aaneengesloten blokken vanaf 6-8 uur.

 

Zorg nodig? Nog extra informatie nodig? Neem contact met ons op!

Indicatie

De Wlz voorziet in verschillende vormen van zorg. Denk dan o.a. aan verblijf in een zorginstelling zoals een verpleeghuis, maar ook zorg thuis.

De wet regelt dat mensen die recht hebben op langdurige zorg een indicatie ontvangen waarin staat welke zorg zij nodig hebben. Op basis van deze indicatie krijgen zij toegang tot de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben.

Werkwijze aanvraag

Wijkverpleegkundige

Het geven van zorg start vaak vanuit de Zvw. Vanaf dat moment is een wijkverpleegkundige erbij betrokken. Deze wijkverpleegkundige stelt ook vaak de indicatie als er meer zorg nodig is. Is er sprake van opname in een verpleeghuis of begeleid wonen, dan is er altijd een indicatie Wlz nodig.

Heeft u die indicatie ontvangen, dan kan u deze aanvragen via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt ook of u recht heeft op een Wlz. Het aanvragen van een indicatie kan via de post (bel naar 088-789 1000 en vraag een papieren aanvraagformulier) of digitaal. Vervolgens regelt het zorgkantoor de zorg die u nodig heeft.

Heeft u geen recht op langdurige zorg? Dan kan wellicht de gemeente via de Wmo u nog helpen of uw zorgverzekeraar.

Meest gestelde vragen - FAQ. Zorghotel of hospice?

Financiering

Hoe komt de Wlz-zorg aan haar geld?

De Wlz-zorg wordt gefinancierd door een nationale verzekering waar iedere belastingplichtige aan bijdraagt. Het geld wordt vanuit de centrale overheidskas naar zorgkantoren gestuurd, die onderdeel zijn van grote zorgverzekeraars. Het Fonds langdurige zorg (Flz) ontvangt financiering via inkomensafhankelijke premies voor de Wlz en eigen bijdragen van mensen die langdurige zorg ontvangen.

Hoeveel eigen bijdrage moet u betalen voor Wlz-zorg?

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van een aantal factoren. Denk aan inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg.

Er bestaat een hoge eigen bijdrage en een lage eigen bijdrage. Ontvangt u zorg thuis via de Wlz? Dan betaalt u een lage eigen bijdrage. De hoge eigen bijdrage betaalt u wanneer u langer dan 4 maanden opgenomen bent in een instelling voor langdurige zorg of beschermd wonen.

Het CAK berekent hoeveel u precies moet betalen. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer is. Dit bedrag is een schatting.

Verlaging eigen bijdrage, is dat mogelijk?

Deze eigen bijdrage kan verlaagd worden. Door bijvoorbeeld bij een groot vermogen gebruik te maken van de mogelijkheid om schenkingen te doen. U kunt ook een beroep doen op bijzondere bijstand als u geen financiële reserves heeft en weinig inkomen.

Het is in ieder geval raadzaam om contact op te nemen met uw gemeente of het CAK voor meer informatie over de mogelijkheden.

Wat is de rol van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de uitvoering van volksverzekeringen in Nederland. De SVB voert onder andere de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (ANW) en de Wet langdurige zorg (Wlz) uit. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Waaraan moet u zich houden als u Wlz ontvangt?

Als u zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) ontvangt, moet u zich houden aan een aantal regels. Zo moet u bijvoorbeeld meewerken aan het opstellen van een zorgplan en de zorg die u krijgt accepteren. Ook moet u zich houden aan de huisregels van de instelling waar u verblijft. Daarnaast moet u uw eigen bijdrage betalen.

Ik heb zorg nodig hoe zit dat financieel

Thuis of instelling?

Kunt u ook thuis zorg krijgen?

Ja, u kunt ook zorg thuis krijgen via de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit wordt ook wel volledig pakket thuis (vpt) genoemd. U krijgt dan dezelfde zorg als in een instelling, maar dan bij u thuis. Het is wel belangrijk dat uw huis geschikt is voor de zorg die u nodig heeft.

Vpt of mpt?

Vpt staat voor volledig pakket thuis en mpt staat voor modulair pakket thuis. Bij vpt krijgt u dezelfde zorg als in een instelling, maar dan bij u thuis (daar kan ook huishoudelijke hulp bij zijn inbegrepen). Bij mpt krijgt u alleen de zorg die u nodig heeft, ook bij u thuis. Bijvoorbeeld alleen verpleging of alleen begeleiding. Het is wel belangrijk dat uw huis geschikt is voor de zorg die u nodig heeft. U kunt een aanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz en voor welk pakket u in aanmerking komt.

Wlz of iets anders?

Bent u verplicht Wlz aan te vragen?

Nee, u bent niet verplicht om een aanvraag in te dienen voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt er ook voor kiezen om zorg te ontvangen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is wel belangrijk dat u zich goed laat informeren over de verschillende mogelijkheden en dat u kiest voor de zorg die het beste bij u past.

Hierna gaan we verder in op de andere zorgwetten.

Zorg nodig? Nog extra informatie nodig? Neem contact met ons op!

Wat is het verschil tussen Wlz en Zvw?

Langdurige zorg of tijdelijke zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben. De Zorgverzekeringswet (Zvw) is bedoeld voor medische zorg die iedereen nodig kan hebben, zoals huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en medicijnen.

De Zvw vergoedt ook een aantal vormen van langdurige zorg, zoals wijkverpleging en revalidatie na een ziekenhuisopname. Het is belangrijk om te weten dat er verschillen zijn tussen de Wlz en de Zvw en dat niet alle zorg vergoed wordt vanuit de Zvw.

Wat is de eigen bijdrage voor de Zvw?

De hoogte van uw eigen bijdrage voor Zvw-zorg hangt af van uw inkomen, vermogen en gezinssituatie. U betaalt een eigen risico voor de basisverzekering en soms ook een eigen bijdrage voor bepaalde zorg, zoals kraamzorg of hulpmiddelen.

De hoogte van uw eigen risico en eigen bijdrage kan per jaar verschillen. U kunt meer informatie vinden op de website van uw zorgverzekeraar.

Wat is het verschil tussen Wlz en Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen en meedoen in de samenleving.

Verschil in verantwoordelijkheid

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. U kunt bij uw gemeente terecht voor hulp en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben. De Wlz wordt uitgevoerd door de zorgkantoren.

Wanneer Wlz en wanneer Wmo?

Als u een Wlz-indicatie heeft, dan krijgt u bijna alle zorg vanuit de Wlz. Maar soms is de gemeente verantwoordelijk voor bepaalde voorzieningen. Via de bijgaande tabel (ook op deze pagina van Regelhulp terug te vinden), kunt u zien onder welke wet een voorziening valt.

Schema samenloop Wlz en Wmo

Is zorg uit de Wmo thuiszorg?

Ja, zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is zorg die over het algemeen thuis wordt ontvangen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en kan u helpen bij het regelen van zorg thuis. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het huishouden, bij het boodschappen doen of bij het aanvragen van een rolstoel. Maar de gemeente kan u ook helpen bij het vinden van dagbesteding of andere activiteiten buitenshuis.

Wat is de hoogte van de eigen bijdrage voor de Wmo?

De hoogte van uw eigen bijdrage voor Wmo-zorg hangt af van uw inkomen, vermogen en gezinssituatie. De gemeente bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage. U kunt meer informatie vinden op de website van uw gemeente.

Mantelzorg

Als u in aanmerking komt voor de Wlz, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk al een of meerdere mantelzorgers die voor u zorgen.

Mantelzorger en pgb

U kunt uw mantelzorger betalen via een persoonsgebonden budget (pgb). Uw mantelzorger moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet hij of zij bijvoorbeeld ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en een VAR-verklaring hebben. Hij/zij wordt dan officieel zorgverlener.

Verder is het van belang hoeveel dagen uw zorgverlener via de pgb bij u werkt. Bij een arbeidsovereenkomst voor maximaal 3 dagen in de week hoeft u namelijk geen loonheffing af te dragen. Bij 4 dagen per week of meer wel.

Respijtzorg nodig? Neem contact met ons op!

En nu?

U heeft zorg nodig en u heeft een Wlz indicatie. U wilt het liefste thuis in uw eigen vertrouwde omgeving blijven en uw mantelzorgers ontlasten. Een pgb aanvraag is de deur uit en u zoekt goede gekwalificeerde zorgverleners. Mensen die een passie voor hun werk hebben en hun cliënt op de eerste plaats hebben staan.

Die professionele empathische zorgverleners vindt u via Particuliere Thuiszorg Nederland. Ons bureau opereert al sinds 1987 op de zorgmarkt. Vóórdat de marktwerking zijn intrede deed. Wij hebben allemaal een zorgachtergrond, en een hart voor de zorg. Omdat we weten waar een zorgverlener aan moet voldoen om goed en betrouwbaar te zijn, hoeft u niet bang te zijn voor zorgcowboys. Onze jarenlange ervaring scheidt het kaf van het koren.

Dus zoekt u een particuliere zorgverlener? Neem dan contact met ons op. Ook als u alleen maar meer informatie wenst te krijgen.

Neem nu contact met ons op!
Financieel en juridisch

Altijd de juiste zorg

Ontlasting mantelzorg
RespijtzorgLees meer
Nachtzorg via Particuliere Thuiszorg Nederland
NachtzorgLees meer
24 uurs thuiszorg en verpleging bij Particuliere Thuiszorg Nederland
24 uurs zorgLees meer