Particuliere Thuiszorg Nederland, zorgadvies

Via de Wet langdurige zorg krijgt u alle zorg die u nodig heeft voor uw aandoening of beperking. Welke zorg dit precies is, bespreekt u met uw zorgaanbieder. De uitkomsten van het gesprek legt de zorgaanbieder vast in een zorgplan.

Wlz-zorg

In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat welke zorg u kunt krijgen:

Verblijf in een zorginstelling
Met een zogeheten Wlz-indicatie (hier staat in dat u Wlz-zorg nodig heeft) krijgt u de benodigde zorg in een zorginstelling. Hierbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes. Soms kunt u Wlz-zorg ook thuis krijgen.

Persoonlijke verzorging en verpleging
Dit is bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en wassen.

Medische zorg
Bijvoorbeeld behandeling van uw aandoening of beperking. Of een bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of psycholoog.

Dagbesteding
Het gaat bijvoorbeeld om zinvolle dagbesteding in een activiteitencentrum. Maar ook om begeleid vrijwilligerswerk of sport voor mensen met een verstandelijke handicap.
Vervoer naar de plek van behandeling
Zoals vervoer naar het ziekenhuis.

Hulpmiddelen
Denk aan een rolstoel of medicijnen.

Samen met uw zorgverleners spreekt u af welke zorg u krijgt. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan.

Bron: Rijksoverheid

« Back to Glossary Index