Een nieuwe zorgverzekering kiezen? Waar moet ik op letten? ⋆
Bel ons

Een nieuwe zorgverzekering kiezen? Waar moet ik op letten?

Contact opnemen
Sluiten

Direct zorg aanvragen

Vul uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Overstappen naar een nieuwe zorgverzekering

Moet ik overstappen naar een nieuwe zorgverzekering?

Met dit kennisartikel informeren wij u over het overstappen naar een andere zorgverzekering. Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte wanneer u wel of niet kunt overstappen. En waar u rekening mee moet houden. Aangezien veel van onze cliënten langdurige zorg nodig hebben, houden we dat als leidraad.

Wanneer kan ik overstappen?

Elk jaar moeten de zorgverzekeraars uiterlijk 12 november hun nieuwe premies bekendmaken voor het volgende jaar. Dit is een wettelijke verplichte datum.

Vanaf 13 november tot 31 december kunt u vrij overstappen naar een nieuwe zorgverzekering. Officieel mag u nog tot 1 februari van het nieuwe jaar een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Deze zorgverzekering zal dan met terugwerkende kracht per 1 januari van dat jaar ingaan. Voorwaarde is wel dat u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering heeft opgezegd.

Mag ik ook op andere momenten overstappen?

Ja, dat mag. Maar alleen op het moment dat u 18 bent geworden, de polisvoorwaarden tussentijds gewijzigd zijn, bij het niet verzekerd zijn (bijvoorbeeld als u uit het buitenland komt of uit een militair dienstverband) of bij scheiding.

Een polis wijzigen in het lopende jaar kan niet bij alle zorgverzekeraars en alleen onder bepaalde voorwaarden. Bij samenwonen, zwangerschap, adoptie, verhuizing, scheiding, pensioen of het verliezen van een baan kunt u bij een zorgverzekeraar uw polis wijzigen. Dat is afhankelijk van de zorgverzekeraar, dus bij vragen hierover is het beste daar even contact mee op te nemen.

Overwegen om over te stappen?

Uw huidige situatie kan (totaal) gewijzigd zijn sinds de laatste keer dat u overgestapt bent. Voldoet uw huidige zorgverzekering dan nog wel?

Waar moet u rekening mee houden?

  • Als uw huidige verzekeraar het zorgpakket of premie aanpast voor het komende jaar. Bekijk dan goed wat hij heeft aangepast. Krijgt u minder zorg? Zoek dan een zorgverzekeraar die wel de zorg biedt die u wenst.
  • Verwacht u meer of minder zorg nodig te gaan hebben? Bekijk of de huidige zorgverzekeraar u dit kan bieden. Kijk ook naar de dekkingsvergoeding. Misschien dat u meer zelf moet gaan betalen per behandeling. Of dat het aantal behandelingen is gewijzigd.
  • Verwacht u zorg nodig te gaan hebben en heeft u uw eigen risico op hoger dan € 385 staan? Zorg dan dat u dat verlaagt bij uw huidige zorgverzekeraar of bij uw nieuwe zorgverzekering.
  • Denk ook eens aan het ziekenhuis. Niet alle ziekenhuizen hebben met alle zorgverzekeraars een contract. Controleer dan ook altijd of uw ziekenhuis in de lijst staat van gecontracteerde ziekenhuizen. Dat geldt niet alleen voor ziekenhuizen, maar ook voor apotheken, fysiotherapeuten en andere zorgverleners.
  • Verwacht u gebruik te maken van palliatieve terminale zorg? Dan is een aanvullende verzekering voor u van belang. We hebben op het eind van dit artikel daar aandacht aan besteed.

Overzichten zorgverzekeringen

De website van Zorgwijzer heeft een handige zoek- en filter functie voor alle zorgverzekeringen. Ook Independer heeft een handige zoekfunctie. Hiermee kunt u bekijken of in uw postcode gebied uw zorgverleners een contract hebben met uw zorgverzekeraar. U kunt hier ook zoeken op de naam van de zorgverlener en de vestigingsplaats.

Overgestapt? Wie moet dat allemaal weten?

Zorgverzekeraar

Sluit u over in de periode tussen half november en 31 december, dan zegt uw nieuwe zorgverzekeraar uw oude verzekering op.  Stapt u over in januari? Dan moet u vóór 31 december zelf opzeggen. Dat kan binnen de persoonlijke omgeving op de website van uw oude zorgverzekeraar, of u moet het schriftelijk of per mail opzeggen. Independer heeft een handige overzichtslijst gemaakt van alle zorgverzekeraars en hun opzeg mogelijkheden.

Zorgverleners

De meeste zorgaanbieders hebben een automatische check of en waar u bent verzekerd. Sommige kleinere zorgaanbieders doen dit nog handmatig. Zij vinden het wel prettig als u doorgeeft dat u van zorgverzekering bent veranderd.

Kan het goedkoper?

Basisverzekering

Hierboven hebben we het gehad over de vraag of u moet overstappen. Dat hangt uiteraard af van uw zorgwensenlijstje en hoeveel u per maand aan premie wenst te betalen. Het basispakket is voor iedereen hetzelfde. De regering heeft bepaald welke zorg daarin wordt opgenomen. De basisverzekering is voor iedereen verplicht. Wilt u wat extra’s verzekeren, dan kunt u uit aanvullende pakketten kiezen.

Al is de basisverzekering hetzelfde voor iedereen, het zorgaanbod is dat echter niet. In ieder geval niet in uw directe omgeving. De zorgverzekeringen proberen toch met elkaar te concurreren door een lagere maandpremie te vragen voor hun basisverzekering. Dat gaat vaak ten koste van het zorgaanbod. De zorgverzekeraars kiezen ervoor om elke zorgverlener een contract aan te bieden op hun voorwaarden. Wil de zorgverlener zo’n contract niet, dan moet de verzekerde vaak extra betalen om toch zorg van deze zorgverlener te krijgen.

Is goedkoop duurkoop?

Zo zou het kunnen dat u bij opname in het ziekenhuis, alleen bij ziekenhuis A terecht kunt. Terwijl u juist gebruik wilt maken van het specialisme van ziekenhuis B. Maar ziekenhuis B heeft geen contract bij uw zorgverzekeraar. Dat houdt in dat de zorgverzekeraar maar een gedeelte van de kosten vergoed. De rest moet u zelf betalen. En dat kan bij een ziekenhuisopname al snel behoorlijk oplopen!

Maar er zijn gelukkig ook zorgverzekeraars die een volledige dekking geven. Ongeacht welk ziekenhuis uw keuze is. Maar het is wel een punt van aandacht. Goedkope zorgverzekeringen kunnen echter ook een volledige dekking geven en dure zorgverzekeringen kunnen daarin beperkt zijn. Dus dit is echt een aandachtspuntje!

Hieronder treft u een overzicht aan van de zorgpremies voor het komende jaar.  Heeft u een keuze gemaakt, bekijk dan ook nog de dekking. We gaven al eerder de link naar de zoekfunctie van Independer waar u kunt opzoeken of uw (toekomstige) zorgverzekeraar een contract heeft met alle zorgverleners die u belangrijk vindt.

Zorgpremies 2022

Eigen risico

Normaal gesproken heeft iedereen die verzekerd is een eigen risico van € 385,- per jaar. Dit is het deel dat u zelf meebetaalt aan de zorgkosten die door de basisverzekering worden gedekt.

U kunt echter dit eigen risico ook verhogen. In stappen van € 100 tot € 885.
Hoe hoger uw eigen risico bedrag, des te lager uw maandtarief. Natuurlijk doet u dit pas als u geen of heel lage zorgkosten verwacht. Het is een geliefde optie voor gezonde studenten bijvoorbeeld.

Maar heeft u zorg nodig, of verwacht u zorg nodig te hebben? Kies dan voor het minimale eigen risico bedrag van € 385,- per jaar.

Particuliere Thuiszorg Nederland zorgverzekering, reguliere thuiszorg

Ik verwacht zorg nodig te hebben

In het begin van dit artikel schreven we al dat we langdurige zorg in ons achterhoofd zouden houden.

Het eerste stuk van dit artikel is vrij algemeen. Voor iedereen van toepassing of hij of zij nu wel of geen zorg nodig heeft. Maar aangezien u op de website bent van een particuliere thuiszorg organisatie, is het logisch dat we nu uitgaan van (langdurige) zorg.

Kortdurende zorg

Als u thuis verpleging of verzorging nodig hebt, dan krijgt u die vergoed van uw zorgverzekeraar. De wijkverpleging stelt de indicatie. Gaat het om kortdurende zorg, dan levert de wijkverpleging die zelf. Deze zorg is in het basispakket inbegrepen en valt onder de zorgverzekeringswet (Zvw).

Langdurige zorg

Op het moment dat er sprake is van langdurige zorg (langer dan een jaar) krijgt u te maken met 2 verschillende wetten. De Wmo en de Wlz

Waar de Wmo bedoeld is voor lichtere zorg, is de Wlz bedoeld voor zwaardere zorg.

Voor de Wmo geldt dat de gemeente deze zorg mogelijk maakt en financiert. Zorg uit de Wlz moet aangevraagd worden bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het financieren kan op 2 manieren: via het Persoonsgebonden Budget (PGB) of via Zorg in Natura (ZIN). Op de website van de Rijksoverheid krijgt u antwoord op de vraag: Wat is het verschil tussen een PGB en ZIN?

In onze informatieve artikel Persoonsgebonden Budget leggen we stap voor stap uit wat een PGB is, welke soorten er zijn en hoe u ze kunt aanvragen.

PGB

Of u nu een indicatie heeft voor Wmo, Zvw of met de Wlz, u kunt altijd kiezen voor Zorg in Natura of een PGB. Er worden wel eisen gesteld aan de keuze voor een PGB. Het is namelijk mogelijk dat een zorgverzekeraar u een PGB weigert.

Bent u het niet eens met het besluit van de zorgverzekeraar, dan kan de geschilleninstantie Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) uitsluitsel geven.

Op de website van Per Saldo vindt u ook nog heel veel informatie over het PGB.

Het aanvragen van een PGB voor de zorgverzekeringswet

Bij uw nieuwe zorgverzekeraar vraagt u een PGB aan met behulp van aanvraagformulieren. Deze moeten u en de wijkverpleegkundige invullen. Want dit gaat over zorg voor wijkverpleging (Zvw-PGB). De wijkverpleegkundige stelt een indicatie (het aantal uren zorg en verpleging) vast.

Zvw-PGB budget

Als u recht heeft op een Zvw-PGB, dan kent de zorgverzekeraar u een budget toe. Dit is o.a. samengesteld uit een toekenningstarief. Deze toekenningstarieven kunnen lager liggen dan het maximum tarief wat de zorgverlener hanteert. En lager dan het maximum dat de zorgverzekeraar uitbetaald. Het is dus goed mogelijk dat u over elk gedeclareerd uur zelf een gedeelte moet betalen. Of uiteindelijk uren te kort komt omdat het maximum uitgekeerde tarief hoger is dan het toekenningstarief. Let daarom ook op de bedragen uit het toekenningstarief en het maximum uit te keren tarief. Hoe dichter het toekenningstarief bij het maximum uit te keren tarief ligt, des te beter. Echter moeten de maximumtarieven wel marktconform zijn. Lees meer over het aanvragen van een Zvw-PGB budget.

Let op!

Heeft u nu een Zvw-PGB let dan goed op of uw huidige verzekeraar de tarieven voor 2022 niet naar beneden heeft bijgesteld. Het zou een goede reden kunnen zijn om bijvoorbeeld over te stappen naar een restitutiepolis. De restitutiepolis geeft meer mogelijkheden om zelf te kiezen waar u zorg wil inkopen met een PGB of rechtstreeks bij een ongecontracteerde aanbieder.

Combinatie PGB en ZIN

Als u naast de Zvw-PGB ook Zorg in Natura (ZIN) ontvangt door bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, dan kan dat van invloed zijn op de indicatie en hoogte van uw Zvw-PGB. Voor meer informatie daarover zult u contact moeten opnemen met uw (nieuwe) zorgverzekeraar.

Uitbetalen

Als u de budgethouder bent, dan zult u zelf de facturen van uw zorgverleners moeten betalen. Eerst dient u de facturen in bij de zorgverzekeraar om vervolgens uw zorgverleners uit te betalen.
Bij grote bedragen zijn veel zorgverzekeraars bereid om rechtstreeks de zorgverleners te betalen.

Geen eigen bijdrage

Er geldt voor verpleging en verzorging vanuit de Zorgverzekeringwet geen eigen bijdrage. De zorg gaat ook niet ten laste van het eigen risico bij uw zorgverzekering.

Verschil Zorg in Natura (ZIN) en PGB

Bij Zorg in Natura koopt de zorgverzekeraar de zorg regionaal in bij een aantal zorginstellingen. De gecontracteerde zorgaanbieders leveren de zorg en de zorginstelling declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.

Met een persoonsgebonden budget of met een restitutiepolis gaat alles anders. U kiest zelf welke zorgverleners u gaan ondersteunen en hoe u de zorg precies ontvangt (welke tijden en dagen). Met uw persoonlijke budget gaat u dus zelf zorgverleners contracteren, betalen en de bijbehorende administratie bijhouden.

Voor Nederlanders die een PGB ontvangen, kan het zijn dat wanneer u overstapt van zorgverzekeraar er opnieuw een PGB aangevraagd moet worden. Dat komt omdat zorgverzekeraars verschillende reglementen hanteren voor het persoonsgebonden budget. Meer informatie over het PGB-reglement van uw zorgverzekeraar vindt u in de polisvoorwaarden.

Terminale zorg

We willen de  Palliatieve Terminale Zorg (PTZ) niet onbenoemd laten. PTZ wordt gegeven op het moment dat iemand in de laatste levensfase is aangekomen. Deze zorg is bedoeld om de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te houden. En de zorg begint als men zo ziek is dat op genezing gerichte behandelingen te zwaar zijn of geen perspectief meer bieden.

Als u verwacht dat u deze zorg binnenkort nodig zult hebben, dan is het belangrijk om naar de aanvullende verzekeringen te kijken. Want daar worden de extra vergoedingen voor palliatieve zorg geregeld.

Thuis

Palliatieve zorg kan thuis geleverd worden en wordt dan volledig gedekt vanuit de basisverzekering. U hoeft hierover geen eigen risico of wettelijke eigen bijdrage te betalen. Gemiddeld heeft u recht op 12,5 uur zorg per etmaal gedurende maximaal drie maanden.

Ziekenhuis

Als palliatieve zorg geleverd wordt in het ziekenhuis, dan wordt dit ook gedekt door de basisverzekering. Er geldt wel een eigen risico. U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. (En het ziekenhuis moet een overeenkomst met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten)

Hospice

Er zijn 2 soorten hospices. De toegelaten hospices en de particuliere hospices. We hebben op Zorgwijzer een informatief artikel over hospices en de eigen bijdrage gevonden. In dat artikel staat ook een opsomming van zorgverzekeraars die hospices vergoeden.

Aan hospices kunnen wel kosten verbonden zijn. Deze kunnen vergoed worden door middel van een aanvullende zorgverzekering. Hoeveel dat dit is, hangt af van de zorgverzekeraar en het gekozen pakket. Dus ook dit is een aandachtspunt. Ook kan de zorgverzekeraar voorwaarden stellen. Lees daarom de polisvoorwaarden hierover goed door.

Ook in een particuliere hospice krijgt u wijkverpleegkundige zorg. Het is altijd goed om na te gaan welk hospice welke zorg biedt en wat de particuliere kosten zijn. Sommige hospices hebben een soort fonds waar mensen zonder eigen middelen een beroep op kunnen doen.

Palliatieve thuiszorg door Particuliere Thuiszorg Nederland

Tot slot

In het bovenstaande artikel hebben we u uitgelegd waaraan u moet denken bij uw keuze bij een nieuwe zorgverzekeraar. De meeste vrijheid heeft u met een restitutie polis. Maakt u gebruik van mantelzorgers, dan hebben een aantal zorgverzekeraars daar aanvullende dekkingen voor. Mocht uw mantelzorger uitvallen, dan heeft u recht op o.a. vervangende mantelzorg.

Welke zorgverzekering u het beste kunt kiezen is afhankelijk van uw eigen situatie. Maar we hebben u hierboven tips gegeven waar u op zou kunnen letten. En als u te maken krijgt met de verschillende financieringsvormen zoals het PGB, dan kunt u met dit artikel of ons ander uitgebreid artikel over de PGB in de hand een heel eind komen.

En mocht u particuliere thuiszorg nodig hebben, weet dan dat wij landelijk zorg leveren. Van vervangende mantelzorg (respijtzorg) tot palliatieve terminale 24 uurszorg. Wilt u meer informatie? Bekijk dan onze website, of neem gewoon contact met ons op!

 

Neem contact met ons op voor meer informatie

Altijd de juiste zorg

24 uurszorg via Particuliere Thuiszorg Nederland
24 uurszorgLees meer
Beademingszorg Particuliere Thuiszorg Nederland
BeademingszorgLees meer
Blokzorg via Particuliere Thuiszorg Nederland
BlokzorgLees meer