Verpleeghuiszorg? Hoe zit dat financieel en juridisch in elkaar? ⋆ Particuliere Thuiszorg Nederland
Bel ons

Verpleeghuiszorg? Hoe zit dat financieel en juridisch in elkaar?

Vanzelfsprekend

Contact opnemen
Sluiten

Direct zorg aanvragen

Vul uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Opname in verpleeghuis

Financieel en juridisch, maar eerst nog even dit

Voordat u zich bent gaan verdiepen in de financiële en juridische aspecten van verpleeghuiszorg, heeft u al een hele weg afgelegd. En nu staat u op het punt om de voorbereiding te starten voor een opname in een verpleeghuis.

Op de website van Dementie.nl hebben ze een informatief artikel geschreven hoe u zich kunt voorbereiden. Hieronder gaan wij dieper in op de financiële en juridische aspecten van een opname.

Particuliere Thuiszorg Nederland helpt ook bij COPD

De financiële consequenties van verpleeghuiszorg

Financiële aspecten van het verblijf in een zorginstelling

Wanneer u niet langer thuis kunt wonen en besluit naar een verzorgings- of verpleeghuis te gaan, is het belangrijk om de financiële en juridische aspecten te begrijpen. We starten met de financiële aspecten.
In niet-reguliere verpleeghuizen worden de kosten opgesplitst in woon- en zorgkosten.

Wlz-vergoeding en eigen bijdrage

Uw verblijf in een verpleeghuis wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Echter, u dient wel een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van deze bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Variabele kosten

De woonkosten variëren per zorginstelling en liggen gemiddeld tussen de €1500 en €5000 per maand.

Zorgkosten (Wlz)

Als u een Wlz-indicatie heeft, dekt de overheid een deel van de kosten op basis van uw inkomen en vermogen. Desondanks blijft er altijd een eigen bijdrage verschuldigd. Er zijn twee soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge.

Lage eigen bijdrage

De lage eigen bijdrage geldt gedurende de eerste vier maanden van uw verblijf in een zorginstelling. Als u een Volledig Pakket Thuis (VPT) of een PersoonsGebonden Budget (PGB) heeft en in een particuliere instelling verblijft, blijft de lage eigen bijdrage gelden. Dit geldt ook als er nog een partner thuis blijft wonen.

De lage eigen bijdrage voor een verpleeghuis varieert van minimaal €200,40 tot maximaal €1052,20 per maand. Bij thuiszorg met een Modulair Pakket Thuis (MPT) of een PGB bedraagt deze eigen bijdrage minimaal €28,60 en maximaal €880,40 per maand.

Hoge eigen bijdrage

De hoge eigen bijdrage kan oplopen tot maximaal €2887,40 per maand.

Bepalen van de eigen bijdrage

U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen met behulp van de rekentool van het CAK. Het is echter belangrijk te weten dat het CAK uitgaat van uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Lees meer over de hoge of lage bijdrage via het CAK.

Verlagen van de eigen bijdrage

Het is mogelijk uw eigen bijdrage te verlagen, maar hiervoor moet u tijdig actie ondernemen. Het verminderen van uw vermogen kan bijvoorbeeld door middel van schenkingen, groen beleggen of het opstellen van een testament waarin wordt bepaald dat de erfdelen van de kinderen opeisbaar zijn wanneer de langstlevende in een zorginstelling gaat wonen. Lees hierover meer op de website van Thuisnotaris.nl.

 

 

 

Juridische consequenties van verpleeghuiszorg

Juridische aspecten: wetten en regels

Er zijn verschillende wetten en regels die van toepassing zijn op verpleeghuiszorg.

Zo valt de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen onder de Wet langdurige Zorg (Wlz) en de zorg thuis onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) legt vast wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.

Regelgeving bij opname in een verpleeghuis

Bij opname in een verpleeghuis krijgt men te maken met bepaalde wet- en regelgeving. Landelijke cliëntenorganisaties en vertegenwoordigers van zorgorganisaties hebben samen afspraken gemaakt over de rechten en plichten van zorginstellingen en hun cliënten. Dit zijn de zogenaamde algemene voorwaarden. Via de website van Actiz is een voorbeeld van de algemene voorwaarden te downloaden. Dit is handig om u alvast voor te bereiden.

Zorg- of behandelovereenkomst

Dit is een juridische afspraak tussen behandelaar en patiënt. Deze afspraak is bedoeld ter bescherming van de patiënt.

De zorg- of behandelovereenkomst wordt opgesteld tussen de persoon die wordt opgenomen (of zijn wettelijke vertegenwoordiger) en het verpleeghuis. Deze overeenkomst moet de voorwaarden van de zorg en de rechten en plichten van beide partijen vastleggen.

Zo moet bijvoorbeeld iedere cliënt binnen 24 uur een voorlopig zorgplan hebben dat uiterlijk 6 weken na opname volledig en definitief moet zijn. Lees meer hierover via de website Zorgvoorbeter.nl.

Medische vertegenwoordiging

In gevallen waarin de persoon die wordt opgenomen niet in staat is om zelf beslissingen te nemen, kan een medische vertegenwoordiger, zoals een gemachtigde of mentor, worden aangewezen om namens hen te handelen.

Klachtenprocedure

Het verpleeghuis moet een procedure hebben voor het indienen en behandelen van klachten van bewoners of hun vertegenwoordigers. Deze procedure moet eerlijk en toegankelijk zijn.

Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij gespecialiseerde professionals, zoals advocaten gespecialiseerd in gezondheidsrecht of ouderenrecht, om ervoor te zorgen dat alle juridische aspecten correct worden afgehandeld bij opname in een verpleeghuis. Wilt u meer weten over klachten? Wij hebben er een informatief artikel over geschreven.

Tot zover de financiële en juridische aspecten van opname in een verzorgingshuis. We hebben echter nog een item overgeslagen:

Belastingdienst

Ook fiscaal heeft een opname in een verzorgings- of verpleeghuis gevolgen. Vooral als u in het bezit van een eigen woning bent. Zo zijn er aftrekbare kosten, maar zijn er ook gevolgen voor de toeslagpartners. Lees hierover meer op de website van de belastingdienst.

Particuliere Thuiszorg Nederland

Particuliere thuiszorg?

Zoals u hierboven heeft gelezen, komt er financieel en juridisch heel wat te kijken bij een opname. En uiteraard gaat u niet over een nacht ijs.

Wij willen u echter het volgende nog meegeven:

De wachttijden voor een verpleeghuis zijn erg hoog en het personeelstekort loopt op. Daarom kijken veel mensen ook naar de mogelijkheden van particuliere zorg. Dat kan, zoals hierboven is aangegeven, via een particulier zorghotel of verpleeghuis.

Maar het is ook mogelijk om de particuliere zorg gewoon thuis te krijgen. Net zo professioneel en echt 24 uur per dag. Door een vakkundig zorgteam. Zonder wachttijden.

Particuliere thuiszorg hoeft niet veel duurder te zijn dan zorg dat in een particulier verpleeghuis of verzorgingshuis gegeven wordt. Want binnen zo’n verzorgingshuis zit u met hoge woonkosten, terwijl u thuis misschien in een hypotheekvrije woning verblijft. De zorgkosten kunnen voor een groot gedeelte door een Pgb worden opgevangen. En uw eigen bijdrage valt waarschijnlijk veel lager uit.
Tel daarbij op dat u in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen én dat uw zorgteam bestaat uit een vaste kleine groep met zorgverleners, dan is de keuze misschien toch nog snel gemaakt.

Wat dit voor u of u naaste financieel betekent? Laat het ons u uitleggen. En u weet dan meteen waarom zoveel mensen voor Particuliere Thuiszorg Nederland hebben gekozen.

Neem nu contact met ons op
Financieel en juridisch

Altijd de juiste zorg

Ontlasting mantelzorg
RespijtzorgLees meer
Nachtzorg via Particuliere Thuiszorg Nederland
NachtzorgLees meer
24 uurs thuiszorg en verpleging bij Particuliere Thuiszorg Nederland
24 uurs zorgLees meer