Verpleeghuiszorg ⋆ Particuliere Thuiszorg Nederland
Bel ons

Verpleeghuiszorg

Vanzelfsprekend

Contact opnemen
Sluiten

Direct zorg aanvragen

Vul uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat is verpleeghuiszorg?

Verpleeghuiszorg is bedoeld voor mensen met een chronische ziekte of beperking die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Deze vorm van zorg wordt gefinancierd via de Wet langdurige zorg (Wlz) en wordt doorgaans verstrekt in verpleeghuizen.

Om in aanmerking te komen voor verpleeghuiszorg is een indicatie vereist, dat aangevraagd kan worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wat houdt verpleeghuiszorg in?

Mensen die in een verpleeghuis wonen hebben vaak verschillende gezondheidsproblemen, zoals dementie, Parkinson, CVA, kanker of andere chronische aandoeningen.

Verpleeghuiszorg omvat medische zorg en behandeling, zoals het toedienen van medicatie, wondverzorging en fysiotherapie.

Maar het omvat ook hulp bij de dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden en eten.

Door wie, en wat is het doel?

Verpleeghuiszorg wordt geleverd door een team van zorgverleners, waaronder artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, therapeuten, psychologen en andere specialisten.

Het doel van verpleeghuiszorg is om mensen de best mogelijke zorg te bieden en hen te ondersteunen bij het behouden van hun kwaliteit van leven en zelfstandigheid, waar mogelijk.

Tijdelijk of permanent?

Verpleeghuiszorg kan zowel tijdelijk als permanent zijn, afhankelijk van de individuele behoeften van de persoon die zorg ontvangt.

Mensen kunnen tijdelijk in een verpleeghuis verblijven voor revalidatie na een ziekenhuisopname, of voor een kortdurende behandeling.

Sommige mensen kunnen permanent in een verpleeghuis wonen als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege hun gezondheid en zorgbehoeften.

Verschillende vormen van verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg kan op verschillende manieren worden georganiseerd en geleverd.

Zorg in natura

Een van deze vormen is Zorg in natura, waarbij u verpleging, verzorging en huisvesting ontvangt van één zorgaanbieder. Meestal verblijft u dan in een verpleeghuis.

Bij zorg in natura heeft u de mogelijkheid om zelf een zorgaanbieder te kiezen waarmee het zorgkantoor afspraken heeft gemaakt. De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar bepaalt uit welke zorgorganisaties u kunt kiezen bij zorg in natura. U heeft de vrijheid om zelf te bepalen welke zorgaanbieder u verzorgt of ondersteunt en u kunt met deze zorgaanbieder afspraken maken over de zorg en ondersteuning die u ontvangt.

Zorg in natura kan zowel thuis als in een zorginstelling worden geboden.

Onze diensten zijn er ook voor thuiszorginstellingen. Bijvoorbeeld voor verpleeghuiszorg.

Een volledig pakket thuis

Een andere optie is Een Volledig Pakket Thuis (VPT), waarbij u alle verpleging en verzorging thuis ontvangt van één aanbieder.

Wat houdt het Volledig Pakket Thuis in?

Het Volledig Pakket Thuis is een zorgarrangement dat wordt aangeboden door zorginstellingen en is bedoeld voor mensen die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, maar ervoor kiezen om in hun eigen huis te blijven wonen in plaats van naar een instelling te verhuizen.

Het Volledig Pakket Thuis omvat een breed scala aan zorg- en ondersteuningsdiensten, vergelijkbaar met wat er in een instelling geboden zou worden. Dit kan onder andere de volgende zaken omvatten:

  1. Persoonlijke verzorging: Hulp bij dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden, eten en toiletbezoek.
  2. Verpleging: Medische zorg en verpleegkundige handelingen, zoals wondverzorging, medicatiebeheer en het monitoren van vitale functies.
  3. Begeleiding: Ondersteuning bij sociale activiteiten, emotionele steun en begeleiding bij het omgaan met gezondheidsproblemen.
  4. Huishoudelijke hulp: Hulp bij het schoonmaken van het huis, wassen, strijken en boodschappen doen.
  5. Maaltijden: Verstrekking van maaltijden of ondersteuning bij het bereiden van maaltijden.
  6. Dagbesteding: Mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten en sociale interactie met andere mensen in een zorgomgeving.
  7. Eventuele aanvullende voorzieningen: Dit kan onder andere hulpmiddelen zoals rolstoelen, tilliften of andere benodigde apparatuur omvatten.

Kortom

Het Volledig Pakket Thuis biedt mensen de mogelijkheid om de benodigde zorg en ondersteuning te ontvangen in hun vertrouwde omgeving. Het wordt vaak gecoördineerd en geleverd door een zorginstelling, die samenwerkt met andere zorgverleners om een uitgebreid zorgpakket aan te bieden dat aansluit bij de behoeften van de persoon die zorg ontvangt.

Huidige situatie

Verpleeghuiszorg thuis, de toekomst?

Er zijn momenteel ongeveer 130.000 verpleeghuisplekken in Nederland. Voor wat de regering betreft blijft het daarbij. Voor de toekomst houdt dat in dat voor veel mensen geen verpleeghuiszorg meer gegeven kan worden op de manier zoals wij dat gewend zijn geweest.

Omdat ook de wachtlijsten enorm zijn (20.000 mensen wachten momenteel op een plek in een verpleeghuis), zijn er veel alternatieven in ontwikkeling, zoals diverse woonvormen. Zoals u verderop kunt lezen.

Gelukkig zijn er ook veel mensen die er de voorkeur aan geven om thuis verpleeghuiszorg te ontvangen.

Waarom geven de mensen de voorkeur om thuis verpleeghuiszorg te ontvangen?

Mensen geven vaak de voorkeur om thuis verpleeghuiszorg te ontvangen om verschillende redenen:

1. Vertrouwde omgeving: Thuis zijn mensen omringd door hun vertrouwde omgeving, waar ze vaak emotioneel en mentaal comfort ervaren. Het behouden van een bekende omgeving kan bijdragen aan het gevoel van welzijn en gevoelens van veiligheid.

2. Zelfstandigheid en regie: Thuis kunnen mensen meer zelfstandigheid behouden en zelf beslissingen nemen over hun dagelijkse activiteiten en routines. Ze kunnen hun eigen tempo aanhouden en keuzes maken die passen bij hun voorkeuren en behoeften.

3. Sociale banden: Thuis blijven betekent dat mensen in contact kunnen blijven met hun familie, vrienden en gemeenschap. Het behouden van sociale banden en relaties kan van groot belang zijn voor het welzijn en de geestelijke gezondheid.

4. Comfort en privacy: Thuis hebben mensen hun eigen persoonlijke ruimte en privacy, wat kan bijdragen aan een gevoel van comfort en eigenwaarde. Ze kunnen hun omgeving aanpassen aan hun behoeften en voorkeuren, waardoor ze zich meer op hun gemak voelen.

5. Continuïteit van zorg: Bij thuisverpleeghuiszorg kunnen zorgverleners zorgen voor een continuïteit van zorg, waarbij ze bekend zijn met de specifieke behoeften en routines van de persoon. Dit kan resulteren in een betere afstemming van de zorg en een gevoel van vertrouwen tussen de zorgverlener en de persoon die zorg ontvangt.

Verpleeghuiszorg thuis, niet altijd mogelijk

Let er op dat de keuze voor thuisverpleeghuiszorg afhankelijk is van individuele omstandigheden en dat niet alle zorgbehoeften thuis kunnen worden vervuld. In sommige gevallen kan verpleeghuiszorg in een instelling noodzakelijk zijn vanwege de complexiteit van de medische behoeften of de veiligheid van de persoon.

Palliatieve thuiszorg of verpleeghuiszorg via Particuliere Thuiszorg Nederland, ook voor 24 uurszorg, of 24 uur zorg thuis.

Verpleeghuiszorg in andere woonvormen

Kleinschalig wonen

Er zijn verschillende alternatieve woonvormen voor verpleeghuiszorg. Een van de opkomende woonvormen is kleinschalig wonen. Hierbij wonen ouderen in kleinschalige woonzorglocaties samen met 5-15 andere ouderen. In een kleinschalig (particulier) verpleeghuis wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan het gevoel van wonen in een huishouden. Andere alternatieve woonvormen zijn thuishuizen, kangoeroewoningen en woongemeenschappen.

Thuishuizen

Een Thuishuis is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Het is een particulier initiatief waarbij ouderen samenwonen in een huiselijke sfeer en waarbij de bewoners zoveel mogelijk zelf de regie houden over hun eigen leven. Er is 24 uur per dag zorg aanwezig en er wordt gezamenlijk gegeten en activiteiten ondernomen. Thuishuizen zijn er in verschillende vormen, zoals bijvoorbeeld kinderopvang in een zorgcentrum.

Kangoeroewoningen

Een kangoeroewoning is een combinatie van twee zelfstandige woningen of wooneenheden onder één dak. De woonruimtes hebben elk een aparte voordeur en hebben vaak ook een intern afsluitbare verbindingsdeur. De wooneenheden kunnen naast elkaar, maar ook boven elkaar gesitueerd zijn. Het idee achter de kangoeroewoning is dat twee generaties van dezelfde familie samenwonen en elkaar helpen. Het is een vorm van mantelzorg waarbij de zorgbehoevende en de mantelzorger dicht bij elkaar wonen.

Woongemeenschappen

Een woongemeenschap is een woonvorm waarbij mensen samenwonen en elkaar helpen. Het is een alternatief voor verpleeghuiszorg waarbij ouderen in een groepswoning wonen en zorg krijgen vanuit de gemeenschap. Er zijn verschillende vormen van woongemeenschappen, zoals bijvoorbeeld hofjes, leefgemeenschappen en wooncoöperaties. In Nederland zijn er verschillende woongemeenschappen voor ouderen, zoals bijvoorbeeld het Knarrenhof.

Particuliere Thuiszorg Nederland

En dan is er ook nog de mogelijkheid om gewoon thuis te blijven wonen. Met een klein zorgteam om u heen. Voor zorg overdag, of ’s nachts, of 24 uur 7 dagen per week.

Particuliere Thuiszorg Nederland kan daarvoor zorgen en helpt u daarbij. Want oude bomen moet je eigenlijk niet verplanten. Zeker als ze het eigenlijk niet willen.

Neem daarom contact met ons op voor de mogelijkheden.

En als u zich eerst eens wilt verdiepen in de mogelijkheden van thuiszorg, lees dan dit artikel over thuiszorg van ons eens.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Altijd de juiste zorg

Palliatieve terminale thuiszorg
Palliatieve zorgLees meer
24 uurs thuiszorg en verpleging bij Particuliere Thuiszorg Nederland
24 uurs verplegingLees meer
Vakantiezorg via Particuliere Thuiszorg Nederland
VakantiezorgLees meer