Particuliere zorg thuis ⋆ Particuliere Thuiszorg Nederland
Bel ons

Particuliere zorg thuis

Vanzelfsprekend

Contact opnemen
Sluiten

Direct zorg aanvragen

Vul uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Vrijheid van keuze

Particuliere zorg thuis, of particuliere thuiszorg is anders dan de reguliere thuiszorg.
Omdat u zelf via particuliere thuiszorg kunt bepalen bij wie u de zorg afneemt, heeft u veel meer keuzevrijheid.

Voor wie is particuliere thuiszorg geschikt?

Iedereen die zorg nodig heeft kan particuliere thuiszorg aanvragen. U hoeft alleen maar in Nederland, of in België te wonen.
De zorg kan in blokken van 8 uur tot 24/7 ingezet worden.

Veelal is het zorg verleend aan ouderen die thuis willen blijven wonen. Echter dit niet meer zelfstandig thuis kunnen.
Maar ook zorg aan chronische zieken, die langdurige zorg nodig hebben komen ervoor in aanmerking. En tijdelijke zorg voor revaliderende patiënten is ook goed mogelijk.

Veel voorkomende ziektebeelden bij de particuliere thuiszorg zijn: Alzheimer, ALS, Parkinson en MS.

Kosten?

Particuliere zorg thuis wordt voor een gedeelte (en soms zelfs geheel) vergoed.
Deze vergoeding is geregeld via de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Maar ook vanuit de Wmo zijn er mogelijkheden.

PGB

Als u via de reguliere thuiszorg zorg afneemt, dan krijgt u geen rekening te zien. U betaalt alleen uw eigen bijdrage.
Maar neemt u zorg af via particuliere thuiszorg, dan krijgt u alle rekeningen te zien. Heeft u een Persoons Gebonden Budget (PGB), dan kunt u deze rekeningen hieruit betalen. Daartoe geeft u opdracht aan de Sociale VerzekeringsBank (SVB) die de betalingen verzorgt.

Dus beschikt u over een PGB, dan kan u zelf  bepalen waar u uw zorg inkoopt. En omdat particuliere thuiszorg voordeliger is dan reguliere zorg, heeft u meer zorg voor hetzelfde budget.

Uitsluitend gediplomeerde zorgprofessionals

De particuliere thuiszorg die wij aanbieden wordt uitsluitend aangeboden door gediplomeerde verpleegkundigen of verzorgenden Individuele Gezondheidszorg (IG).

Zij houden zich aan de beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat doet een verzorgende IG

Een verzorgende IG verleent persoonlijke verzorging. Denk dan aan hulp bij het wassen, douchen en aankleden. Natuurlijk ook hulp bij het opstaan, het naar bed gaan en de toiletgang. Persoonlijke verzorging houdt ook de verzorging van haar, huid, handen en nagels. Tevens ondersteuning bij het eten en drinken en het toedienen van sondevoeding indien nodig.

Wat doet een verpleegkundige

Alle via ons uitgezonden vakkundige verpleegkundigen zijn getraind in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Denk dan aan beademing, toedienen van sondevoeding en pijnmedicatie.

Is particuliere zorg thuis iets voor u?

U ziet, ook financieel kan particuliere zorg thuis binnen uw bereik liggen.

We zijn 24/7 bereikbaar en kunnen op (zeer) korte termijn reeds zorg aanbieden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw specifiek geval?

 

 

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op.

Altijd de juiste zorg

OuderenzorgLees meer
Palliatieve zorgLees meer
RespijtzorgLees meer