Ik heb zorg nodig, waar moet ik op letten? ⋆
Bel ons

Ik heb zorg nodig, waar moet ik op letten?

Vanzelfsprekend

Contact opnemen
Sluiten

Direct zorg aanvragen

Vul uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Voor het eerst (langdurige) zorg nodig?

Welke zorg heeft u nodig? Kunt u wel thuis blijven? Met welke wetten heeft u te maken? Hoe zit het met de financiële ondersteuning? En raakt u nu de regie over uw eigen leven kwijt?

Heel veel vragen

Het moment waarop iemand voor het eerst langdurige zorg nodig heeft, kan een uitdagende en verwarrende tijd zijn. Het kan overweldigend zijn om te weten waar te beginnen en waarop te letten bij het zoeken naar de juiste zorg en ondersteuning. Deze gids is bedoeld om u te helpen door dit complexe landschap te navigeren en u te voorzien van essentiële informatie om weloverwogen beslissingen te nemen.

In dit artikel gaan we in op de zorgvraag, de financiering, de impact en de keuze van juiste zorgverlener.

 

Impact

Ik heb zorg nodig, maar wat voor impact heeft langdurige zorg op je leven?

Langdurige zorg kan een aanzienlijke impact hebben op iemands leven, zowel voor de persoon die zorg ontvangt als voor hun naasten. De specifieke impact kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard en ernst van de zorgbehoefte, de beschikbaarheid van ondersteuning en de individuele omstandigheden. Hier zijn enkele mogelijke effecten van langdurige zorg:

Fysieke en mentale gezondheid

Langdurige zorg kan een impact hebben op de fysieke en mentale gezondheid van de persoon die zorg nodig heeft. Afhankelijk van de aard van de zorgbehoefte kunnen er beperkingen optreden in de dagelijkse activiteiten, mobiliteit en zelfzorg. Dit kan leiden tot fysieke uitputting, vermoeidheid en een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. De persoon kan ook emotionele stress, angst, depressie of andere psychische problemen ervaren.

Financiële lasten

Langdurige zorg kan aanzienlijke financiële kosten met zich meebrengen. De kosten van professionele zorgdiensten, hulpmiddelen en aanpassingen aan de leefomgeving kunnen hoog zijn. Het kan financiële druk leggen op de persoon die zorg ontvangt, evenals op hun familieleden die mogelijk verantwoordelijk zijn voor het betalen van de zorgkosten.

Veranderingen in levensstijl

Het verlenen of ontvangen van langdurige zorg kan leiden tot aanzienlijke veranderingen in de levensstijl. De persoon die zorg ontvangt, kan beperkt zijn in hun onafhankelijkheid en dagelijkse activiteiten. Ze moeten mogelijk hun werk opgeven, sociale activiteiten verminderen of hun leefomgeving aanpassen om tegemoet te komen aan de zorgbehoefte. Dit kan leiden tot gevoelens van verlies, isolatie en een verandering in de dynamiek van relaties.

Belasting van mantelzorgers

Voor mantelzorgers kan langdurige zorg ook een grote impact hebben. Mantelzorgers zijn vaak familieleden of vrienden die de zorgtaken op zich nemen. Ze kunnen te maken krijgen met fysieke, emotionele en financiële belasting. Het kan moeilijk zijn om de zorgverantwoordelijkheden in evenwicht te brengen met andere verplichtingen, zoals werk en gezinsleven. Mantelzorgers kunnen ook hun eigen gezondheid en welzijn verwaarlozen als gevolg van de intensieve zorgtaken.

Niet uitsluitend negatief

Het is belangrijk om te erkennen dat de impact van langdurige zorg niet uitsluitend negatief is. Hoewel er uitdagingen zijn, kunnen zorgverlening en zorg ontvangen ook gevoelens van voldoening, verbondenheid en waardering met zich meebrengen. Bovendien zijn er ondersteunende diensten en hulpbronnen beschikbaar om de lasten te verlichten en de kwaliteit van leven te verbeteren voor zowel de persoon die zorg nodig heeft als hun mantelzorgers. Denk dan bijvoorbeeld aan respijtzorg en particuliere thuiszorg.

Regie over uw eigen leven

Die regie houdt u het beste als u of uw naasten mondig zijn en/of u thuis blijft wonen met behulp van particuliere thuiszorg.

Ik heb zorg nodig, maar welke zorg?

Voordat u op zoek gaat naar een geschikte zorgverlener, is het belangrijk om te weten wat voor soort zorg u nodig heeft. Het is daarom handig om te kijken waar uw zorgwensen liggen. Maar daarom een lijst van uw dagelijkse activiteiten waarbij u hulp nodig heeft. Daarnaast noteert u ook uw medische vereisten en uw eventuele speciale zorgbehoeften.

Soorten zorg

Medische zorg: dit zijn zorgmomenten gedurende een korte bepaalde tijd. Soms zelfs eenmalig. Denk dan bijvoorbeeld aan een afspraak met de huisarts, fysiotherapeut of een specialist in het ziekenhuis.

 

Dank je wel Particuliere Thuiszorg Nederland voor de thuiszorg.

Thuiszorg: deze zorg is vaak voor langere tijd. Voor een herstelperiode na ziekte, maar ook voor mensen met een beperking of voor ouderen. Denk dan bijvoorbeeld aan hulp bij de persoonlijke verzorging: zoals wassen, aankleden en medicijnen innemen. Maar denk ook aan verpleging, zoals wondverzorging of injecties. Het kan ook zijn dat u iemand zoekt die u kan ondersteunen bij de huishoudelijke taken, zoals schoonmaken, koken en boodschappen doen? Maar misschien wilt u liever gezelschap of begeleiding bij activiteiten buitenshuis?

Wat thuiszorg precies inhoudt, kunt u in ons artikel over thuiszorg nalezen. En dit artikel over het verschil tussen particuliere en reguliere thuiszorg.

Verpleeghuiszorg: deze zorg is voor mensen die om wat voor reden dan ook niet meer zelfstandig kunnen wonen. En daarnaast intensieve verzorging, verpleging en/of behandeling nodig hebben. Dat kan tijdelijk zijn, maar ook permanent. We hebben een artikel geschreven over verpleeghuiszorg. Wilt u een compleet beeld, dan is het de moeite waard om dit te lezen.

Door uw zorgbehoefte in kaart te brengen, kunt u gerichter zoeken naar een zorginstantie of zorgverlener die aan uw wensen voldoet.

Of neem nu meteen contact met ons op voor meer informatie

Hoe kies ik een goede zorgverlener?

Ik heb zorg nodig, maar hoe kies ik een goede zorgverlener?

Goed, u heeft uw zorgbehoefte in kaart gebracht. Maar hoe kiest u nu een goede zorgverlener? En hoe zit dat financieel?

Hieronder leggen wij uit waar u op moet letten en wat u moet weten. Het financiële gedeelte leggen we daarna uit.

Zorgkantoren

Maar eerst iets over de zorgkantoren. Zij hebben als taak om er voor te zorgen dat iedereen in Nederland kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg krijgt. We hebben er een artikel over geschreven met meer uitleg over het zorgkantoor. En de mogelijkheid om een gratis cliëntondersteuner te krijgen.

Kies de juiste zorgverlener: afhankelijk van uw gezondheidstoestand en het soort zorg dat u nodig heeft, moet u misschien kiezen voor een huisarts, specialist, fysiotherapeut of een andere zorgverlener. Zoek naar een zorgverlener die ervaring heeft in het behandelen van uw specifieke gezondheidsprobleem en die u vertrouwt.

Waar vind ik de juiste zorgverlener?

De meeste mensen proberen de onderstaande mogelijkheden uit.

Online: bijvoorbeeld Zorgkaart Nederland. Hier kunt u zoeken naar zorgverleners op basis van specialisme, locatie en beoordelingen van andere patiënten.

Eigen netwerk: binnen uw familie, vrienden- of kennissenkring of collega’s zijn wellicht mensen die u iemand kunnen aanbevelen.

Zorgverzekeraar: uw zorgverzekeraar kan u helpen bij het vinden van een zorgverlener die is opgenomen in uw zorgverzekering. Dit kan u helpen om eventuele extra kosten te vermijden.

Huisarts: uw huisarts kan u helpen bij het vinden van een geschikte specialist of andere zorgverlener als u dat nodig heeft. Uw huisarts kent uw medische geschiedenis en kan u doorverwijzen naar een zorgverlener die gespecialiseerd is in uw gezondheidsprobleem.

Particuliere thuiszorg: bij particuliere thuiszorg hebt u de vrijheid om te switchen van zorgverlener. Bijvoorbeeld als u geen klik mocht hebben. Particuliere thuiszorg (zoals Particuliere Thuiszorg Nederland) kunt u aanvragen via bemiddelingsbureaus.

Particuliere thuiszorg nodig?

Patiëntenverenigingen

Vaak vergeten, maar wel heel handig

Patiëntenverenigingen zijn geen zorgverleners. Maar u kunt daar wel heel veel informatie vinden. Ook gespecialiseerde zorgverleners die juist in uw geval de juiste ervaring hebben.

Lijsten met patiëntenverenigingen kunt u hier vinden:

  • Patiëntenfederatie Nederland: De Patiëntenfederatie Nederland is de koepelorganisatie van ruim 200 patiëntenverenigingen. Op hun website kunt u een lijst vinden van alle aangesloten patiëntenverenigingen in Nederland.
  • Zorgkaart Nederland: Zorgkaart Nederland heeft een functie waarbij u kunt zoeken naar patiëntenverenigingen die gerelateerd zijn aan een specifieke aandoening. Op de website kunt u zoeken naar de aandoening waar u mee te maken heeft en vervolgens krijgt u een lijst van de gerelateerde patiëntenverenigingen.
  • Huisarts of specialist: uw huisarts of specialist kan u ook helpen bij het vinden van een patiëntenvereniging die gericht is op uw specifieke aandoening. Zij hebben vaak contact met deze verenigingen en kunnen u helpen bij het vinden van de juiste informatie.

 

Financiële draagkracht

Ik heb zorg nodig, maar hoe zit het met de financiën?

Op het moment dat u uw keuze heeft gemaakt, komt automatisch de vraag: hoe ga ik dat betalen? Het is al lang niet meer vanzelfsprekend dat de overheid alle uitgaven vergoedt. En de zorg die wordt vergoed, wordt vaak uitgekleed. Wilt u meer, dan zult u daarvoor uw portemonnee moeten trekken.

Laten we eens kijken hoe het een en ander gefinancierd wordt.

Thuiszorg financiering

Thuiszorg is een vorm van zorg die wordt verleend aan mensen die thuis blijven wonen, maar wel ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijkse activiteiten. Deze zorg kan bestaan uit persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, begeleiding of mantelzorgondersteuning.

Wetten

Thuiszorg kan uit verschillende wetten worden gefinancierd: zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Via de Wmo en Wlz kan de financiering geregeld worden via een persoonsgebonden budget (PGB) of ZIN. Wijkverpleging valt onder de zorgverzekeringswet en is gratis.

Hoe bepaalt u uw financiële draagkracht bij thuiszorg?

Als u thuiszorg ontvangt of wilt aanvragen, is het belangrijk om te weten hoe uw financiële draagkracht wordt bepaald. Uw financiële draagkracht is het bedrag dat u zelf kunt bijdragen aan de kosten van de thuiszorg. Dit bedrag hangt af van uw inkomen, vermogen, leeftijd, gezinssamenstelling en zorgbehoefte. Uw financiële draagkracht wordt berekend door het Centraal Administratiekantoor (CAK), dat ook de eigen bijdrage voor de thuiszorg vaststelt en int.

Zijn zorgkosten aftrekbaar voor de belastingen?

Ja, onder bepaalde voorwaarden zijn ze aftrekbaar. Meerkosten.nl heeft daar een informatief artikel over geschreven.

In het kort komt het erop neer dat u op eigen kosten ziekenzorg in heeft gehuurd en dat het extra zorg is naast de wijkverpleging of langdurige zorg thuis. Een arts moet betrokken zijn bij de behandeling en de zorg noodzakelijk vinden.

Financiering van verpleeghuis zorg

De verpleeghuiszorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Er kan een bijdrage gevraagd worden die afhankelijk is van het inkomen en het vermogen van de cliënt.

Het CAK

Zoals we eerder al schreven stelt het CAK de eigen bijdrage voor de thuiszorg vast en int deze ook.

Welke gegevens heeft het CAK nodig?

Ik heb zorg nodig, financiën en CAK

Om uw financiële draagkracht te bepalen, moet u een aantal gegevens aan het CAK doorgeven, zoals uw burgerservicenummer (BSN), uw DigiD, uw jaaropgave of aangifte inkomstenbelasting, uw bankafschriften en eventuele bewijzen van aftrekposten. Het CAK gebruikt deze gegevens om uw verzamelinkomen en vermogen te berekenen. Uw verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten uit werk, pensioen en uitkeringen. Uw vermogen is het totaal van uw bezittingen minus uw schulden.

Financiële draagkracht invloedsfactoren

Het CAK houdt rekening met een aantal factoren die invloed hebben op uw financiële draagkracht. Zo geldt er een vrijstelling voor een deel van uw vermogen, afhankelijk van uw leeftijd en gezinssamenstelling. Ook kunt u bepaalde kosten aftrekken van uw inkomen of vermogen, zoals ziektekosten, giften of studiekosten. Daarnaast krijgt u een korting op uw eigen bijdrage als u een partner heeft die ook zorg nodig heeft of als u een laag inkomen heeft.

Zelf berekenen?

U kunt zelf een indicatie krijgen van uw financiële draagkracht en eigen bijdrage door gebruik te maken van de rekenhulp op de website van het CAK. Hier kunt u ook meer informatie vinden over de regels en voorwaarden voor de thuiszorg. Als u vragen heeft over uw financiële draagkracht of eigen bijdrage, kunt u contact opnemen met het CAK via telefoonnummer 0800-1925 (gratis) of via e-mail: info@hetcak.nl.

 

PGB niet toereikend?

Met behulp van een PGB kunt u zorg inkopen. Ook particuliere zorg. Een PGB is echter niet altijd toereikend voor de zorg die u wenst of nodig hebt. Als u financieel draagkrachtig genoeg bent, kunt u (aanvullende) zorg inkopen. U kunt dan gewoon uw zelfstandige zorgverleners behouden die al via het PGB zorg aan u verlenen.

Ik heb zorg nodig hoe zit dat financieel

Particuliere thuiszorg

Ik heb zorg nodig, is particuliere thuiszorg een optie?

Zoals we hierboven al schreven, komt de overheid ons tegemoet met de vergoeding van bepaalde kosten. Daar kunt u gebruik van maken, ook als u particuliere thuiszorg wenst. U kunt een PGB aanvragen vanuit de Wmo en Wlz. Met behulp van deze PGB kunt u uw particuliere zorgverleners betalen.

Is het PGB niet toereikend, of wenst u zorg die niet vergoed wordt, dan moet u dat met eigen middelen bekostigen.

Het grote voordeel van particuliere thuiszorg is dat u meer vrijheid en flexibiliteit hebt om de zorg te kiezen die bij u past.

Zorgverleners

Particuliere thuiszorg wordt verleend door zelfstandige zorgverleners. Het zijn gediplomeerde verpleegkundigen, verzorgenden IG en helpenden die als zzp’er aan de slag gaan. Het grote voordeel voor hen is dat ze een vast kleine cliëntenkring hebben die ze alle zorg kunnen geven op de manier die zij graag willen. Namelijk met aandacht en tijd. Het zijn veelal mensen die jarenlange ervaring hebben opgedaan in diverse instellingen en graag wat meer regie willen hebben over hun werktijden met minder bureaucratie.

Het is belangrijk om een goede keuze te maken. Als het niet klikt met een zorgverlener (wat altijd kan), vraag dan gewoon een andere. Via Particuliere Thuiszorg Nederland is dat altijd mogelijk. Een goede klik zorgt voor een betere welzijn, wat het genezingsproces zal stimuleren. Niet alle bureaus bieden dit aan. Ook is het belangrijk om te kijken in hoeverre een bemiddelingsbureau de aangesloten zorgverleners screent. Zijn ze in het bezit van een VOG? Zijn ze vakbekwaam? Zorgen ze ervoor dat ze voldoende scholing krijgen om hun kennis op peil te brengen en te houden?

Een bemiddelingsbureau ontzorgt. De zorgverlener hoeft zelf niet op zoek naar cliënten, en heeft daardoor meer tijd om te zorgen. De cliënten weten dat via het bureau de zorgverleners worden gescreend. Het is daarom wel belangrijk dat u het juiste bemiddelingsbureau kiest.

Afspraken maken

Maak duidelijke afspraken. Als u een zorgverlener heeft gevonden die aan uw wensen voldoet, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de zorg die u gaat ontvangen. Leg bijvoorbeeld vast welke taken de zorgverlener gaat uitvoeren, hoe vaak en hoe lang de zorg wordt geleverd, hoe de communicatie verloopt en hoe de betaling wordt geregeld. Zet deze afspraken op papier in een zorgovereenkomst en onderteken deze samen met de zorgverlener. Zo voorkomt u misverstanden en conflicten in de toekomst.

Evalueer regelmatig de zorg. Als u eenmaal particuliere thuiszorg ontvangt, is het goed om regelmatig te evalueren of de zorg nog steeds naar wens is. Bespreek met de zorgverlener of er veranderingen zijn in uw situatie of behoeften, en of de zorg daarop moet worden aangepast. Geef ook feedback over wat goed gaat en wat beter kan. Als u niet tevreden bent over de zorgverlener, kun je altijd overstappen naar een andere zorgverlener of bemiddelingsbureau.

Particuliere thuiszorg kan een goede optie zijn als u zelf de regie wilt houden over de zorg die u ontvangt.

Particuliere Thuiszorg Nederland

Als bemiddelingsorganisatie heeft Particuliere Thuiszorg Nederland al sinds 1987 bewezen een betrouwbare partner te zijn in het aanbieden van particuliere thuiszorg. We hebben veel ervaring met het werken met zelfstandige zorgverleners. We weten wat onze cliënten wel en niet op prijs stellen en zorgen voor de meest optimale zorg naar uw wensen.

Neem nu contact met ons op

Tips?

Heb je nog meer tips voor als ik zorg nodig heb?

Heeft u uw keuze gemaakt? Dan willen we u deze tips nog meegeven:

  • Raadpleeg uw huisarts: hij/zij kan u waardevolle inzichten en advies geven over de beste vorm van zorg voor uw situatie. Ook kan de huisarts, of andere zorgprofessional u helpen bij het begrijpen van medische termen en procedures.
  • Controleer uw zorgverzekering: zorg ervoor dat u begrijpt wat uw zorgverzekering wel en niet dekt, en welke eigen bijdrage u eventueel moet betalen. Als u niet zeker weet welke zorgverzekering u heeft, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
  • Maak een afspraak: als u eenmaal een zorgverlener heeft gekozen, maakt u een afspraak om uw gezondheidsprobleem te bespreken. Zorg ervoor dat u uw zorgverlener alle relevante informatie geeft over uw gezondheidstoestand en eventuele medicatie die u gebruikt. Via uw apotheek kunt u een medicatielijst opvragen.
  • Stel vragen: het is belangrijk dat u alle vragen stelt die u heeft over uw gezondheidsprobleem en de zorg die u ontvangt. Maak alvast thuis een lijstje met alle vragen die in u opkomen. Uw zorgverlener kan u helpen om de informatie te begrijpen en uitleggen wat u kunt verwachten.
  • Volg de instructies van uw zorgverlener op: zorg ervoor dat u de instructies van uw zorgverlener opvolgt, zoals medicatie-instructies en dieetadviezen. Als u vragen heeft of problemen ondervindt, neem dan contact op met uw zorgverlener.
Particuliere thuiszorg nodig? Neem contact met ons op.
Ik heb zorg nodig van Particuliere Thuiszorg Nederland. Bijvoorbeeld bij COPD

Altijd de juiste zorg

Palliatieve terminale thuiszorg
Palliatieve zorgLees meer
24 uurs thuiszorg en verpleging bij Particuliere Thuiszorg Nederland
24 uurs verplegingLees meer
Vakantiezorg via Particuliere Thuiszorg Nederland
VakantiezorgLees meer